De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samen ouder blijven

ouderschapsreorganisatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samen ouder blijven

ouderschapsreorganisatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Traverse, de organisatie voor maatschappelijk welzijn in Westelijk Noord - Brabant. Een ontwikkeling binnen de samenleving is dat steeds meer mensen scheiden. Wanneer mensen scheiden en er zijn kinderen bij betrokken zal het ouderschap opnieuw ingedeeld worden. Bij het algemeen maatschappelijk werk van Traverse is er een toename in hulpvragen rondom ouderschapsreorganisatie. Het doel van dit onderzoek is dat er antwoord gegeven wordt op de vraag: "Welk hulpverleningsaanbod is nodig vanuit Traverse Westelijk Noord Brabant om de cliënt ondersteuning te bieden bij een ouderschapsreorganisatie?".
Voor dit onderzoek is allereerst een literatuurstudie gedaan rondom het thema ouderschapsreorganisatie. Hierbij zijn de volgende acht kernbegrippen met betrekking tot dit onderzoek nader uitgewerkt: wettelijke kaders, scheiding, ouderschapsreorganisatie, ouders, kinderen, maatschappelijk werkers, mediaton en methodiek. Voor het onderzoek zijn tien interviews afgenomen met verschillende respondenten groepen. Dit zijn vier cliënten, twee algemeen maatschappelijk werkers en twee schoolmaatschappelijk werkers van Traverse. Hiernaast zijn ook de organisaties IMW Breda en Aanzet Oss geïnterviewd. De resultaten uit de interviews zijn per respondentengroep en topics uitgewerkt. Tijdens de uitwerking van de interviews zijn de resultaten van de interviews gekoppeld aan de literatuurverkenning. Vervolgens zijn er conclusies getrokken en aanbevelingen geschreven aan Traverse.
Naar aanleiding van dit onderzoek naar ouderschapsreorganisatie zijn verschillende aanbevelingen gedaan naar Traverse. Zo is het belangrijk dat Traverse bekendheid geeft aan het hulpverleningsaanbod rondom ouderschapsreorganisatie. Het is belangrijk dat Traverse vindbaar is voor cliënten. Ook bekendheid binnen de organisatie is een belangrijk onderdeel. Tijdens het onderzoek kwam naar voren dat ouderschapsreorganisatie een specifieke aanpak vereist. De aanbeveling is om maatschappelijk werkers scholing aan te bieden en daarnaast een aantal maatschappelijk werkers te specialiseren op het gebied van ouderschapsreorganisatie. Traverse wil in de toekomst blijven werken met de oplossingsgericht werken methodiek op het gebied van ouderschapsreorganisatie. De aanbeveling hierbij is om de maatschappelijk werkers te blijven prikkelen in het oplossingsgericht werken. Tijdens de hulpverlening op het gebied van ouderschapsreorganisatie is het belangrijk om nazorg te bieden aan de cliënten.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSocial Work
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersTraverse, Westelijk Noord - Brabant
Datum2011-06-15
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk