De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samen op weg

een scriptie over interne communicatie en dialoog

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samen op weg

een scriptie over interne communicatie en dialoog

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In de zorgsector zijn ingrijpende veranderingen gaande, waardoor het begrip en de communicatie
tussen management en medewerkers steeds belangrijker wordt. Als gevolg van het nieuwe
concept Welzijn Nieuwe Stijl, wordt ook de dialoog en samenwerking tussen medewerkers van de
verschillende afdelingen steeds belangrijker. SMWO is zich hier van bewust. Daarom vraagt ze
zich af hoe de interne communicatie zo ingericht kan worden, dat er een dialoog en samenwerking
tussen alle lagen en afdelingen ontstaat. Met dit onderzoek wordt een antwoord gegeven op
deze vraag.
Met dialoog wordt in dit onderzoek bedoeld dat er op gelijke voet uitwisseling van perspectieven
plaatsvindt, waardoor begrip voor elkaar ontstaat. Begrip kan het oplossen van problemen en
vraagstukken vergemakkelijken. Daarbij zorgt een goede dialoog voor transparantie en openheid.
Dat komt omdat feedback een belangrijk onderdeel van de dialoog is. Dit blijkt uit zowel het
literatuuronderzoek van deze studie, als uit de interviews die door de onderzoeker met medewerkers
van SMWO gehouden zijn. Daarnaast onderschrijft de literatuur die onderzocht is voor deze
scriptie dat dialoog en het samen zoeken naar betekenissen veranderingsprocessen ondersteunen.
Door middel van dialoog kan er met het Management Team, de teamleiders en de medewerkers
van SMWO samen naar een passende invulling van het programma Welzijn Nieuwe Stijl gezocht
worden. Communicatie is hierdoor een belangrijk onderdeel van de verandering. De hoofdvraag
die beantwoord wordt met dit onderzoek luidt dan ook: Hoe kan interne communicatie bijdragen
aan meer horizontale en verticale dialoog binnen SMWO en daarmee de huidige
(cultuur)verandering ondersteunen?
Om deze vraag te beantwoorden zijn er semigestructureerde diepte-interviews met negentien
medewerkers van SMWO uitgevoerd. Voorafgaand aan deze interviews is er door de onderzoeker
deskresearch uitgevoerd. Op basis van deze deskresearch en de literatuurstudie zijn de onderwerpen
gekozen die in de interviews aan bod kwamen.
Uit dit onderzoek blijkt dat de respondenten behoefte hebben aan persoonlijke communicatie.
Ook is er sprake van ambigue en onzekere boodschappen, omdat de uitkomst van het veranderingsproces
nog niet vast ligt. Uit het theoretisch kader van dit onderzoek blijkt dat er een rijke
vorm van communicatie nodig is voor onzekere en ambigue boodschappen. Daarom wordt aanbevolen
om zo veel mogelijk communicatie rond de veranderingen persoonlijk te doen. De team
overleggen zijn hier een geschikt middel voor. Ook kan er wekelijks informeel bijeen gekomen
worden om de belangrijkste zaken van de week te doorspreken. Doordat medewerkers het proces
dan stapje voor stapje kunnen volgen, worden de boodschappen minder complex.
Daarnaast wordt ook voor de samenwerking tussen de verschillende afdelingen aanbevolen om
een rijk communicatiemiddel in te zetten. Er is namelijk veel verschil in de werkwijzen van de
verschillende afdelingen en ze worden steeds meer afhankelijk van elkaar. Ook dit behoeft een
rijk communicatiemiddel. De medewerkers geven in de interviews aan dat ze graag bij elkaars
vergaderingen aanschuiven of een dagje met een collega mee willen lopen. Daarnaast is het belangrijk
de vertrouwensband tussen collega's te versterken, wat bewerkstelligd kan worden door
middel van teambuilding activiteiten. Belangrijk hierbij is dat de medewerkers van verschillende
afdelingen gemixt worden.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingCommunicatie
AfdelingAcademie voor Economie & Management
Domein Business, Vitality & Hospitality
PartnerSMWO, Goes
Datum2013-08-30
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk