De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Warmtewet

de gevolgen voor de bestuurlijke informatieverzorging bij Kindt en Biesbroeck Makelaardij / Vereniging van Eigenaars

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Warmtewet

de gevolgen voor de bestuurlijke informatieverzorging bij Kindt en Biesbroeck Makelaardij / Vereniging van Eigenaars

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Deze afstudeeropdracht wordt bij Kindt en Biesbroeck Makelaardij (K&B) uitgevoerd daar ik hier werkzaam ben. Door de invoering van de Warmtewet per 1 januari 2014, kwam bij deze organisatie de vraag naar boven welke gevolgen deze wet op de bestuurlijke informatieverzorging heeft voor zowel K&B als de Vereniging van Eigenaars(VvE).
Dit adviesrapport beschrijft het onderzoek naar de gevolgen en implementatie van maatregelen die de eisen vanuit Warmtewet stelt voor de bestuurlijke informatieverzorging (BIV) bij een VvE die valt onder deze Warmtewet.
In dit onderzoek staat de volgende vraag centraal: “Hoe dient de bestuurlijke informatieverzorging bij Kindt en Biesbroeck Makelaardij en Vereniging van Eigenaars ingericht te worden, zodat voldaan wordt aan de (administratieve) eisen vanuit de Warmtewet?”
De vraag is beantwoord door uitvoering van een kwalitatief onderzoek. De onderzoeksdata zijn als volgt verkregen: literatuurstudie, empirisch onderzoek alsmede interviews.
Het doel is een advies te geven betreffende de gevolgen en de implementatie van de eisen vanuit de Warmtewet voor de BIV.
In het theoretisch kader krijgen de begrippen bestuurlijke informatieverzorging, Warmtewet en COSO model hun verdere invulling en wordt de onderzoeksopdracht verder richting gegeven. Er is gekeken wat de eisen zijn vanuit de Warmtewet en hoe deze de BIV beïnvloeden.
In het empirisch onderzoek is de ist-positie van een VvE beschreven op het gebied van de kostenverdeling over de eigenaren. Dit wordt via breukdelen, welke zijn vastgesteld in de Akte van Splitsing en het appartementsrecht, bepaald. Vervolgens is er onderzoek gedaan naar de noodzakelijke aanpassingen in de BIV. Dit op basis van de risico’s die de eisen geven en de preventieve en repressieve maatregelen die mogelijk zijn om deze risico’s af te dekken.
Als laatste is gekeken naar de implementatie van de noodzakelijke aanpassingen en op welke wijze dit het beste kan plaatsvinden.
In hoofdstuk vijf is een discussie betreffende de wijze waarop de Warmtewet de kosten voor warmte regelt afgezet tegen de wijze waarop het tot dit moment gebeurt. Hieruit blijkt dat de Warmtewet weinig voordelen heeft voor een VvE.
Tot slot worden in het laatste hoofdstuk conclusies en aanbevelingen weergegeven. De voornaamste conclusies die uit het onderzoek kunnen worden getrokken is dat de noodzakelijke aanpassingen moeten worden uitgevoerd om aan de Warmtewet te voldoen. Het is wel de aanbeveling om de beheersovereenkomst met de VvE te herzien omdat de administratieve last door de Warmtewet wordt verhoogd. Het kost meer tijd en er moet meer werk worden geleverd om de verbruiksoverzichten op te stellen en eventuele storingscompensaties te berekenen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBedrijfseconomie
AfdelingAcademie voor Economie & Management
PartnerKindt en Biesbroeck Makelaardij, Terneuzen
Datum2015-03-09
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk