De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Veilig opgroeien in Zeeland

De rol van verloskundigen in de doorverwijzing van aanstaande ouders naar het project 'Veilige Start Zeeland'

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Veilig opgroeien in Zeeland

De rol van verloskundigen in de doorverwijzing van aanstaande ouders naar het project 'Veilige Start Zeeland'

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek is inzicht geven in de manier waarop verloskundigen ouders doorverwijzen naar 'Veilige Start Zeeland', welke problemen zij hierbij ondervinden en wat verbeterd kan worden. Om deze doelstelling te bereiken is de volgende vraagstelling opgesteld: Wat zijn de wensen en behoeftes van verloskundigen betreft de doorverwijzing van ouders naar het project 'Veilige Start Zeeland' om deze gestructureerd te laten verlopen en wat is hun professionele taak hierin?
De verschillende deelvragen die hierbij horen hebben betrekking op het proces dat een verloskundige voor- en na doorverwijzing naar doorloopt.

Er is een kwalitatief, beschrijvend onderzoek uitgevoerd, waarbij gebruik van een topiclijst is gemaakt. Aan de hand van drie semigestructureerde interviews en bespreking van het onderwerp in een focusgroep zijn de resultaten weergegeven aan de hand van de volgende kernlabels: Informatie, Signaleren, Doorverwijzen, Terugkoppeling en Evaluatie. De ervaringen van de verloskundigen waren zeer persoonlijk en zijn niet te generaliseren. Het onderzoek is wel bruikbaar om de discussie over de rol van verloskundigen bij 'Veilige Start Zeeland' aan te halen. Het onderzoek betrof een relatief kleine onderzoekspopulatie, daarnaast bleek een geringe hoeveelheid van relevante literatuur beschikbaar. Met deze aspecten dient, bij het interpreteren van de verkregen resultaten, rekening te worden gehouden.

Uit het onderzoek blijkt dat verloskundigen zich bewust zijn van de noodzaak van vroegsignalering en doorverwijzing. Zij geven echter aan dat het tot nu toe ontbreekt aan korte, op maat gesneden informatie over 'Veilige Start Zeeland' en de methodiek Signs of Safety. Daarbij blijkt aanpassing van de folder gewenst.
Gesprekstechnieken en ervaring van de verloskundige zijn gedurende het gehele proces van groot belang voor het slagen van de doorverwijzing. Samenwerking met het gezin wordt hierbij benadrukt. Een gestructureerde en georganiseerde terugkoppeling van de resultaten van de doorverwijzing wordt hierbij ook als belangrijk beschouwd. De verloskundigen hebben behoefte aan een korte signaleringslijst, waardoor doorverwijzing gemakkelijker kan verlopen.

Tot slot zijn de aanbevelingen die gedaan worden gericht op theorie, praktijk en verder onderzoek. Gericht naar de opleiding HBO-V/Vroedkunde mag er meer aandacht besteedt worden aan scholing in vroegsignalering, gesprekstechnieken en andere professionele vaardigheden. 'Veilige Start Zeeland' moet een scorelijst ontwikkelen, duidelijke afspraken over bereikbaarheid en wettelijke kaders maken. Er moeten gestructureerde intervisiemomenten plaatsvinden en de terugkoppeling dient te verbeteren.
Onderzoek naar het effect van invoering van een risicolijst, de ervaring en mening van doorverwezen ouders en het aandeel van andere hulpverleners in de doorverwijzing, zoals kraamverzorgenden is gewenst.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersProject Veilige Start Zeeland
Datum2011-08-31
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk