De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Zorg kan beter : patientveiligheid in de psychiatrie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Zorg kan beter : patientveiligheid in de psychiatrie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

DOEL. Met het uitvoeren van dit onderzoek is voor de onderzoeksinstelling de patiëntveiligheidscultuur onderzocht op verschillende afdelingen. Tevens is gekeken naar correlatie tussen patiëntveiligheid en organisatiecultuur. Dit als grondlegger ter verbetering van patiëntveiligheid. Tevens dient dit onderzoek als afstudeeronderzoek. METHODE. Voor het uitvoeren van het onderzoek is gebruik gemaakt van een kwantitatief onderzoek. Er is gebruik gemaakt van een reeds bestaand meetinstrument genaamd de COMPaZ wat staat voor 'Cultuur Onderzoek onder Medewerkers over Patiëntveiligheid in Ziekenhuizen'. Dit meetinstrument meet de patiëntveiligheidscultuur. Gegevens over organisatiecultuur zijn verworven uit een voorgaand onderzoek waarbij het meetinstrument WKA is gebruikt wat staat voor 'Waargenomen Kenmerken Afdelingen'. Deze meet de organisatiecultuur. RESULTATEN. De resultaten zijn per afdeling beschreven. Er is een overzicht weergegeven waarin de patiëntveiligheid en organisatiecultuur per afdeling zichtbaar zijn. Tevens is er een correlatie tussen de organisatiecultuur en patiëntveiligheid zichtbaar. CONCLUSIE. Rekening houdend met een lage response kan de conclusie worden getrokken dat er op ieder onderzochte afdeling een onvoldoende mate van patiëntveiligheidscultuur aanwezig is. Zichtbaar is dat de organisatie cultuur wel degelijk invloed uitoefent op de patiëntveiligheid. DISCUSSIE. Opvallend is de sterke score op het teamverband bij iedere afdeling. Wanneer de literatuur over de organisatiecultuur hierbij wordt betrokken is het duidelijk waarom de afdelingen zo sterk op teamverband scoren. Zo zijn verschillende conclusies die met literatuur te verklaren zijn. Wat telt is een open cultuur waarin melden veilig kan gebeuren. Dit heeft grote invloed op patiëntveiligheid. AANBEVELINGEN. Wat betreft patiëntveiligheid zijn verschillende aanbevelingen te benoemen. Deze hebben betrekking op het toenemen van de meldingsfrequentie en open cultuur. Daarnaast zijn er aanbevelingen gegeven die betrekking hebben op de methode van onderzoek.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
InstituutAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersEmergis, Kloetinge
Datum2010-06-14
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk