De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wetenschap en techniek in de groepen 1 en 2 en de ouderbetrokkenheid daarbij

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Wetenschap en techniek in de groepen 1 en 2 en de ouderbetrokkenheid daarbij

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoek is te lezen hoe Wetenschap en Techniek bij groep 1-2 van de basisschool toegepast kan worden. Er staat in wat er precies bedoeld wordt met Wetenschap en Techniek, en dat er een heleboel thema's en onderwerpen mogelijk zijn voor een les. Er staat in hoe je dit toe kan passen in lessen die in de klas gegeven worden. Dit is ook specifiek op kleuters toe te passen. Bij kleuters is het vooral van belang om de kleuters dingen te laten ervaren. Als daarna aan de leerlingen doorgevraagd wordt over hoe dit zou kunnen gaan ze er ook over nadenken, en proberen ze tot oplossingen te komen voor de problemen die geschetst worden door de leerkrachten.

Wat de kerndoelen zijn en hoe je dit in de lessen kan verwerken staat beschreven. Ook hoe deze kerndoelen verdeeld kunnen worden in 3 niveaus. Hier staat ook hoe je het juist voor de jonge kinderen interessant en uitdagend kunt maken.
Een voorbeeld van lessen die gegeven kunnen worden bij jonge kleuters is ook terug te vinden in dit onderzoek. Hier blijkt dat de lessen in de context van de leerlingen moet passen, zo hebben ze er veel meer aandacht voor dan wanneer dit niet is.

Hoe de ouders te betrekken zijn bij de technieklessen in de klas, wat de ouders hiervan vinden en wat de ervaringen van de leerlingen en de leerkracht is staat in hoofdstuk 4 vermeld. De leerlingen hebben tech-tassen mee naar huis gekregen, hierin zitten proefjes om thuis met de ouders uit te kunnen voeren. De mening van de ouders was behoorlijk verdeeld, dit geldt voor het idee van de tassen maar ook voor welke tas ze meekregen.

Dit alles heb is onderzocht om een antwoord te vinden op de centrale vraag: Op welke manier kun je de lessen natuurwetenschap en techniek voor het jonge kind zodanig aanpassen dat thema's als onderzoeken, ontwerpen en ouderbetrokkenheid bij alle nieuw te ontwikkelen lessen aan de orde komen?

Om hier een antwoord op te vinden zijn er deelvragen ontstaan:
- Wat moeten de kleuters verdeeld in 3 niveaugroepen aan het eind van het jaar kunnen?
- Aan wat voor inhoud en opzet moet een les wetenschap en techniek voldoen?
- Welke onderwerpen zijn toepasbaar in groep 1 en 2?
- Hoe kan ik de lessen uitdagend maken voor de kinderen en de leerkrachten?
- Wat is ouderbetrokkenheid?
- Wat wordt er al aan ouderbetrokkenheid gedaan in de kleuterklas van de Sint Antoniusschool?
- Hoe kunnen ouders betrokken worden bij het techniekonderwijs wat de leerlingen in de klas krijgen?
- Hoe wordt het voor ouders en de kinderen aantrekkelijk om thuis verder te gaan met de lessen die op school zijn geweest?
De antwoorden die hierop zijn gevonden, zijn te vinden in dit rapport.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingLeraar Basisonderwijs
AfdelingAcademie voor Educatie & Pedagogiek
PartnersHZ University of Applied Sciences, Vlissingen
Datum2012-06-28
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 25 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk