De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Binden, boeien en behouden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Binden, boeien en behouden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Deze scriptie is geschreven binnen het afstudeeronderzoek voor de organisatie C1000. Het doel van dit onderzoek betreft het onderzoeken hoe medewerkers van de winkelvestigingen gemotiveerd kunnen worden tot het volgen van een opleiding aangeboden door C1000. Aanleiding van het onderzoek is de lage dekkingsgraad die de opleidingen op dit moment hebben.

De scriptie is op te delen in een bedrijfsbeschrijving van de opdrachtgever, de theoretische onderbouwing waarin wordt beschreven waarom binnen het huidige HRM denken het aanbieden van opleidingen belangrijk is voor C1000, aanpak van het onderzoek, analyse van de resultaten en de conclusies en aanbevelingen.

Vanuit de organisatie C1000 is geconstateerd dat medewerkers van de winkelvestigingen te weinig gebruik maken van de aangeboden opleidingen. Ook uit vooronderzoek, aan de hand van desk research, blijkt uit bestaande resultaten dat de dekkingsgraad van het overgrote deel van de opleidingen laag is.

Om tot een gedegen resultaat te komen is het belang van opleiden en het motiveren van medewerkers terug te lezen in hoofdstuk drie.

Nadat het vooronderzoek was afgerond kon er begonnen worden met de opzet van het empirisch onderzoek. Er is voor deze methode gekozen omdat er sprake is van een probleem waarover men slechts vermoedens heeft waar de oorzaak ligt. Daarnaast spelen de volgende criteria een rol voor de keuze van dit onderzoek, namelijk de probleemstelling maar ook het tijdsbestek waarin het onderzoek diende plaats te vinden. Aan de hand van indicatoren zijn interviewvragen voor de ondernemers en enquêtevragen voor de medewerkers geformuleerd. De vragen zijn mondeling voorgelegd aan de respondenten, zodat eventuele onduidelijkheden opgehelderd konden worden.

Vanuit de interviews en enquêtes is gebleken dat het voor medewerkers belangrijk is dat zij hun behoefte en ambitie kenbaar kunnen maken aan hun leidinggevende. De respondenten hebben aangegeven dat de manier waarop zij kunnen worden gemotiveerd en gestimuleerd voornamelijk in de hoek van belonen ligt, maar daarnaast ook in het vooruitzicht dat zij hun kennisniveau gaan verhogen.

Het is raadzaam dat C1000 aan de hand van dit onderzoek een vervolgonderzoek zou uitvoeren, zodat er naast de resultaten die bekend zijn geworden uit de tien geïnterviewde en geënquêteerde winkelvestigingen een groter gebied in kaart kan worden gebracht hoe de ondernemers maar ook de medewerkers van de winkelvestigingen denken over het opleidingsbeleid en opleidingsaanbod binnen C1000.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBedrijfskunde - MER
AfdelingAcademie voor Economie & Management
PartnersC1000
Datum2010-06-24
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk