De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ik heb gewoon avontuurlijk DNA

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ik heb gewoon avontuurlijk DNA

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Regionale Scholengemeenschap (RSG) ’t Rijks te Bergen op Zoom biedt verschillende vormen van begeleiding voor leerlingen met ADHD vanuit de afdeling Zorg. De begeleiding voor leerlingen met ADHD wordt geboden door hulpverleners binnen het zorgteam en docenten. Hierbij kan gedacht worden aan psychologen, orthopedagogen, counselors, persoonlijk begeleiders en zorgstagiaires. Zij werken samen om de leerling met ADHD de hulp te bieden die hij nodig heeft in zijn schoolloopbaan binnen RSG ’t Rijks. Het uitgangspunt van het zorgteam is om de situatie per leerling te bekijken en daar de begeleiding op aan te passen; de begeleiding wordt op het individu afgestemd. Er is in het verleden niet eerder onderzocht of de geboden begeleiding aansluit op de behoeften van de leerlingen met ADHD. Het is van belang dat de rol van de docent hierin ook wordt meegenomen, gezien leerlingen grotendeels contact hebben met hun docenten.

Dit onderzoek beoogt een bijdrage te leveren aan de begeleiding van leerlingen met ADHD in de leeftijdscategorie van veertien tot en met zestien jaar door te onderzoeken hoe RSG ’t Rijks de begeleiding voor deze leerlingen kan afstemmen op hun behoeften. Dit wordt gepoogd door het verkrijgen van een antwoord op de onderzoeksvraag: ‘Hoe kan RSG ’t Rijks de begeleiding van leerlingen in de leeftijdscategorie van veertien tot en met zestien jaar met ADHD afstemmen op de behoeften van deze leerlingen?’. Daarnaast zijn er vier deelvragen opgesteld: ‘Wat hebben leerlingen met ADHD in de leeftijdscategorie van veertien tot en met zestien jaar nodig om te kunnen functioneren binnen RSG ’t Rijks?’, ‘Welke verwachtingen hebben de leerlingen met ADHD in de leeftijdscategorie van veertien tot en met zestien jaar binnen RSG ‘t Rijks van de begeleiding voor leerlingen met ADHD in de leeftijdscategorie van veertien tot en met zestien jaar?’, ‘Welke verwachtingen hebben de medewerkers van de begeleiding van leerlingen met ADHD in de leeftijdscategorie van veertien tot en met zestien jaar?’ en ‘Welke aanpassingen kan RSG ’t Rijks doen, zodat de begeleiding voor de leerlingen met ADHD in de leeftijd van veertien tot zestien jaar kan worden afgestemd op de behoeften van deze leerlingen?’.

Uit het huidige onderzoek blijkt dat leerlingen met ADHD, in de leeftijdscategorie veertien tot en met zestien jaar, tevreden zijn met de geboden begeleiding vanuit RSG ’t Rijks. Zij vinden dat er voldoende begeleiding is en dat de begeleiding goed aansluit op hun behoeften. Er zijn eveneens in de interviews een aantal verbeterpunten door de leerlingen genoemd, met name richting de rol van de docent. De leerlingen ervaren het gedrag van docenten nu en dan als negatief. De leerlingen worden regelmatig uit de klas verwijderd, apart gezet of docenten reageren boos op hun impulsieve, ongeconcentreerde gedrag. Daarnaast blijken leerlingen met ADHD behoeften te hebben aan een positieve benadering, structuur en duidelijkheid.

Het onderzoek reikt vijf praktische handvatten aan voor het verbeteren van de begeleiding voor leerlingen met ADHD, in de leeftijdscategorie veertien tot en met zestien jaar binnen RSG ‘t Rijks.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSocial Work
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersRSG 't Rijks, Bergen op Zoom
Datum2015-06-24
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk