De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Communicatie met burgers in Gorinchem

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Communicatie met burgers in Gorinchem

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Deze scriptie bevat een onderzoek naar de communicatie met burgers in Gorinchem. Hierin wordt gekeken naar de manier waarop de gemeente Gorinchem het beste met haar burgers kan communiceren. Het bestaat uit een kwalitatief onderzoek, dat een antwoord moet geven op de centrale vraag: 'Op welke manier willen de (nieuwe) inwoners van Gorinchem kennis maken met de gemeente Gorinchem'. Daarbij wordt gekeken wat men wil weten van de gemeente, wat de gemeente uit wil dragen naar buiten toe en op welke manier dat het beste gecommuniceerd kan worden. Het kwalitatieve onderzoek werd uitgevoerd door middel van een mondelinge enquête, bestaande uit 5 vragenlijsten. Voor het onderzoek zijn in totaal 100 mensen benaderd verdeeld over 5 groepen, te weten 15 medewerkers van de gemeente Gorinchem, 22 nieuwe inwoners, 24 inwoners die ± twee jaar in Gorinchem wonen, 20 mensen die er langer dan vijf jaar wonen en 19 medewerkers van andere gemeente in Nederland. In totaal zijn er vier mensen die geweigerd hebben om mee te werken. De gegevens uit deze interviews zijn per groep samengevat in een hoofdstuk. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat mensen veel waarde hechten aan de communicatie vanuit de gemeente. Zij willen op een zo breed mogelijk vlak worden geïnformeerd over de diensten van de gemeente en wat de gemeente voor hen kan doen. Buiten de algemene gemeentelijke informatiekanalen als de gemeentepagina en de website, vinden mensen een bijeenkomst erg belangrijk. Op deze manier komen ze ook persoonlijk in contact en hebben ze de mogelijkheid vragen te stellen. Dit vergroot de binding met de stad en de gemeente. Het voorstel is om de informatiebijeenkomst te handhaven als communicatiemiddel om nieuwe inwoners te informeren over de gemeente Gorinchem. Dit is ook het oorspronkelijke doel van de huidige bijeenkomst en zal ook het belangrijkste doel blijven van een nieuwe bijeenkomst. Dit betekent niet dat er niet kritisch gekeken moet worden naar de opzet van deze bijeenkomst en het gebruik van andere communicatiemiddelen. Wel zal de huidige bijeenkomst op een aantal vlakken aangepast moeten worden om het te laten voldoen aan de wensen van de medewerkers en burgers van de gemeente Gorinchem. De doelgroep van de informatiebijeenkomst zijn, zoals eerder werd aangegeven, de nieuwe inwoners. Maar natuurlijk zijn ook de huidige inwoners van harte welkom. Om meer mensen te bereiken zullen er enkelen aanpassingen moeten worden gedaan. Allereerst in de aanloop naar de avond toe. Zorg dat het adressenbestand in orde is zodat ook daadwerkelijk de nieuwe inwoners persoonlijk benaderd worden. Daarbij moet ook de brief duidelijker en aantrekkelijker, maak de verwachtingen van de bijeenkomst daarin duidelijk. Mensen hebben geen idee wat ze kunnen verwachten. Hierdoor bestaat de kans dat ze niet zullen komen. Vervolgens moet er een aantrekkelijke naam bedacht worden voor de huidige 'Burgeravond'. Men geeft aan deze term niet duidelijk genoeg te vinden, geef aan wat bijeenkomst inhoud. 7
Communicatie met burgers Daarnaast moet er ook naar de opzet gekeken worden. Vervang de huidige presentaties aan het begin van de avond, door bijvoorbeeld een film. De huidige presentaties zijn te lang, waardoor de mensen de aandacht verliezen. Een film is vaak aantrekkelijker en is meteen een goed middel om te gebruiken op beurzen en voor andere informatiebijeenkomsten. Op deze manier doet de gemeente ook meteen aan citymarketing. Omdat de mensen ook graag wat willen weten over de stad Gorinchem en daar graag ook wat van willen zien, stel ik voor om een bustour door de stad te maken. Omdat de mensen nieuw zijn weten ze vaak niet waar ze bepaalde faciliteiten kunnen vinden. Op deze manier zien de burgers de stad vanuit een ander oogpunt en leren ze deze beter kennen. Dit vergroot de binding met de stad. Momenteel worden de nieuwe inwoners een keer per jaar uitgenodigd. Dit is duidelijk te weinig. Mensen die in december verhuizen moeten nu een jaar moeten wachten voordat ze worden uitgenodigd. Veel mensen zien dan het nut van de bijeenkomst niet meer in en komen niet. Aan te raden is om een dergelijke informatiebijeenkomst twee keer per jaar te organiseren. Eén keer in het voorjaar en een keer in het najaar. Op deze manier is de bijeenkomst veel effectiever en zien meer mensen er de noodzaak van in. Verder stel ik voor het gemeentelijk deel van de gemeentegids uit te breiden. Men geeft aan dat ze graag per afdeling meer informatie willen, wat doen ze en hoe kunnen ze het beste worden bereikt. De gemeentegids geeft deze informatie nu al, maar dan in het kort. Breidt dit uit en de gemeentegids zal voldoen. Dit scheelt in de kosten en is zeker zo effectief. Concluderend kunnen we zeggen dat er duidelijk behoefte is aan het informeren van de (nieuwe) inwoners. Mensen willen op een zo breed mogelijk vlak kennis maken met de gemeente. Zij gebruiken daarvoor ook een groot aantal middelen. Een informatiebijeenkomst zien zij als perfect middel om veel te weten te komen maar er zal wel goed naar de opzet van de bijeenkomst moeten worden gekeken. De overige middelen lijken goed, maar er moet wel kritisch gekeken naar de inhoud en inzet van deze communicatiemiddelen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingCommunicatie
InstituutAcademie voor Economie & Management
PartnersGemeente Gorinchem
Jaar2006
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk