De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kwaliteit van leven met pijn

een kwalitatief onderzoek naar leven met lumbopelvische pijn tijdens de zwangerschap

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Kwaliteit van leven met pijn

een kwalitatief onderzoek naar leven met lumbopelvische pijn tijdens de zwangerschap

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding: Op dit moment zijn er vijf internationale studies bekend die de ervaringen van zwangere vrouwen, die leven met zwangerschap gerelateerde lumbopelvische pijn (ZGLPP), hebben onderzocht en welke invloed dit heeft op de kwaliteit van leven van deze vrouwen. In Nederland is er sprake van een relatief hoge prevalentie (84%) maar heeft er nog geen onderzoek plaatsgevonden naar de ervaringen van zwangere vrouwen. Dit kwalitatieve praktijkonderzoek richtte zich op de ervaringen van zwangere vrouwen met ZGLPP, in de eerste lijn, ten aanzien van de kwaliteit van leven.
Methode: In het kwalitatieve onderzoek werden zes zwangere vrouwen met ZGLPP die voldeden aan de inclusiecriteria, op een semigestructureerde wijze geïnterviewd. Zij werden aan de hand van een topiclijst gevraagd naar de invloed van ZGLPP op de drie verschillende domeinen van ‘kwaliteit van leven’ namelijk op het fysiek, psychisch en het sociaal domein. De interviews werden opgenomen, getranscribeerd en verwerkt aan de hand van de zeven stappen van Verhoeven.
Resultaten: Uit het onderzoek kwam naar voren dat de zwangere vrouwen veel klachten en beperkingen ervoeren in het fysiek, psychisch en sociaal domein. De geïnterviewde vrouwen ervoeren door positieve input van derden, het gebruik maken van coping strategieën en het herverdelen van huishoudelijke taken geen verandering van het zelfbeeld. De rol van de partner werd als belangrijk en positief ervaren. De kinderwens, de sociale participatie zowel privé als in de arbeidssituatie werden negatief beïnvloed. De zwangere vrouwen waren tevreden over de begeleiding en de kennis van de verloskundigen.
Discussie: De resultaten voortkomend uit dit onderzoek tonen veel gelijkenissen ten aanzien van de ervaringen van zwangere vrouwen met ZGLPP op de kwaliteit van leven in het fysiek, psychisch en sociaal domein met de bestaande literatuur. Toch zijn er enkele opvallende verschillen te zien. Zo geven de vrouwen uit dit onderzoek aan dat ondanks de klachten en negatieve emoties hun zelfbeeld niet is veranderd. In voorgaande onderzoeken is dit niet altijd het geval. Daarnaast zijn de resultaten in positieve zin afwijkend met betrekking tot de visie op de verloskundige zorg. De zwangere vrouwen waren meer tevreden over de verloskundige zorg die zij ontvingen, dit in tegenstelling tot de ervaringen van zwangere vrouwen uit bestaande literatuur. Hieruit kwam naar voren dat zij niet altijd erkenning en zorg kregen voor de klachten die zij aangaven.
Conclusie en aanbevelingen: Uit dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat ZGLPP een grote invloed heeft op de kwaliteit van leven van zwangere vrouwen, dit zowel op het fysiek, psychisch en sociaal domein. In het fysiek domein werden meer vermoeidheidsklachten aangegeven. De onderzoekgroep scoorde in positieve zin afwijkend met betrekking tot de verandering van het zelfbeeld, de visie op de verloskundige en de relatie met de partner. Tijdens de opleidingen De opleidingen verpleegkunde aan de HZ en verloskunde aan de AP kunnen meer aandacht besteden aan ZGLPP zowel in het theoretisch kader als in de vorm van praktische adviezen om de begeleiding van zwangere vrouwen met ZGLPP te optimaliseren. In het werkveld is het voor de verloskundigen wenselijk dat er een landelijk protocol met beslisboom wordt ontwikkeld. Het wordt aanbevolen om tijdens de zwangerschap een voorlichtingsavond en/of gespreksavond met betrekking tot ZGLPP te organiseren voor de partners. Kwantitatief onderzoek naar de oorzaken, behandelmethoden, de mogelijke verschillen tussen eerste en tweede lijn, de kennis, informatievoorziening en advies door de verloskundige wordt geadviseerd. Tot slot wordt een kwalitatief onderzoek onder de partners ten aanzien van de beleving aanbevolen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersHZ University of Applied Sciences, Vlissingen
Datum2015-08-26
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk