De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Overdracht en rapportage van de verloskamers naar de kraamafdeling

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Overdracht en rapportage van de verloskamers naar de kraamafdeling

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het probleem in het Albert Schweitzer ziekenhuis op afdeling A Obstetrie en Gynaecologie is de overdracht van de verloskamers naar de kraamafdeling. De overdracht van de verloskamers naar de kraamafdeling gebeurt niet altijd of niet compleet. De hoofdvraag die beantwoordt gaat worden in dit onderzoek is:
Op welke manier kan in het Albert Schweitzer ziekenhuis locatie Zwijndrecht afdeling A de overdracht en rapportage van de verloskamers naar de kraamafdeling verbeterd worden?

Om deze hoofdvraag te beantwoorden is eerst naar literatuur gezocht over de schriftelijke rapportage en overdracht, de mondelinge rapportage en overdracht, de overdracht aan bed en de specifieke rapportage en overdracht met betrekking tot de verloskamers en kraamafdeling. Vervolgens is de literatuur geanalyseerd en is er een checklist opgesteld waaraan de rapportage en overdracht dient te voldoen. Met behulp van deze checklist is de overdracht en rapportage twee weken geobserveerd. Aan de hand van deze observaties is een topiclijst opgesteld. Met de topiclijst werden vijf interviews afgenomen, twee met kraamverzorgenden en drie met verpleegkundigen. Deze interviews zijn geanalyseerd door de interviews te fragmenteren en te labelen.

Als resultaat uit de interviews is naar voren gekomen dat er geen afspraken zijn met betrekking tot mondelinge overdracht. Er zijn geen afspraken over waar de overdracht plaats vindt en ook niet wat er tijdens de overdracht verteld wordt. De gegevens met betrekking tot de bevalling, nazorg en afspraken worden duidelijk verteld extra aandacht is nodig voor de anamnese zoals bijzonderheden die tijdens de zwangerschap zijn gebeurd. Bij drukte is de overdracht en rapportage minimaal. Wat gemist wordt is vooral de schriftelijke rapportage van de verloskamers met de laatste controles zodat de verpleegkundigen en kraamverzorgend en van de kraamafdeling daarop verder kan rapporteren. De volgende verbeterpunten zijn naar voren gekomen, de rapportage wordt graag uitgebreider en duidelijker gezien. In de rapportage van het post-partum worden de afspraken gemist, de nazorg maar ook het sociaal emotionele aspect wordt gemist. De mondelinge overdracht vindt op verschillende plaatsen plaats en is vaak kort en bondig.

De conclusie van het onderzoek is dat de rapportage uitgebreider en duidelijker dient te worden, de laatste controles van het post-partum dienen kort en bondig in de schriftelijke rapportage beschreven te worden zodat de verpleegkundige en kraamverzorgende van de kraamafdeling uitgangspunten hebben en informatie hebben waarop er verder gerapporteerd kan worden. De mondelinge overdracht is kort en bondig, er is geen leidraad voor de mondelinge overdracht. Het is verstandig om een formulier te ontwerpen en protocol te ontwerpen waar in staat waaraan de mondelinge overdracht moet voldoen.

Als aanbeveling is een checklist ontworpen waarop de laatste gegevens van moeder en pasgeborene geschreven kunnen worden. Dit formulier wordt ingevuld voordat de kraamvrouw en pasgeborene naar de kraamafdeling gaan. Met behulp van dit formulier kan aan bed overgedragen worden. Op deze manier wordt niets vergeten. Deze checklist kan in het dossier en op deze manier hebben de verpleegkundige en kraamverzorgende van de kraamafdeling de laatste controles waarop verder gerapporteerd kan worden.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersAlbert Schweitzer ziekenhuis, locatie Zwijndrecht
Datum2010-06-14
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk