De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wateroverlast door water-op-straat

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Wateroverlast door water-op-straat

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Wateroverlast door water-op-straat binnen stedelijke gebieden kan ontstaan door de overbelas-ting van de riolering. Deze overbelasting komt steeds vaker voor. Dit is vermoedelijk het gevolg van de toenemende extreme neerslag door klimaatontwikkeling. Ook het intensiever gebruik van de beschikbare grond binnen stedelijk gebieden is een oorzaak voor deze overbelasting.

Voor het omgaan met deze problematiek heeft RIONED een module aan de Leidraad Riolering toegevoegd, genaamd: 'module C2150 Water-op-straat'. Deze module is sinds april 2009 be-schikbaar en beschrijft een aanpak voor het in kaart brengen en omgaan met wateroverlast ten gevolge van water-op-straat. In deze module wordt de aanpak hiervoor globaal beschreven. De hulpmiddelen die hierbij gebruikt kunnen worden zijn niet duidelijk gedefinieerd.

De huidige rioleringen worden doorgerekend met hydrodynamische modelleerprogramma's waarbij de module C2100 de standaardmethodiek beschrijft voor het opzetten en het doorreke-nen van een rioolmodel. Hierin wordt de oppervlakkige afstroming niet mee gemodelleerd. Als hulpmiddel binnen de methode uit de module C2150 wordt gebruik gemaakt van de methode van leidingen-op-straat. Met deze methode worden de rioolmodellen bovengronds uitgebreid met open leidingen, waardoor de oppervlakkige afstroming via de wegen gesimuleerd wordt.

GIS wordt binnen de methode uit de module C2150 aanbevolen als hulpmiddel voor het in kaart brengen van de wateroverlast gevoelige locaties. In dit onderzoek is afgeweken van de module C2150 en is een risicoanalyse ingezet. Met deze analyse wordt duidelijk waar er sprake is van urgente wateroverlast locaties. GIS is tevens gebruikt om de restveiligheid te bepalen binnen stedelijke gebieden.

De methode, zoals die beschreven is in de module C2150, wordt samen met de hulpmiddelen toegepast voor het pilot-gebied Hank. Uit deze analyse komen de locaties In 't Rietwerf en Fr. Hanegraafstraat komt uit deze analyse naar voren als urgente wateroverlast locaties. Dit komt doordat het hierbij om de laagste punten in het maaiveld gaat. Hierdoor is de restveiligheid van deze locaties beperkt en treedt water-op-straat hier het eerst op.

Op grond van dit onderzoek wordt geconcludeerd dat de methode volgens de module C2150 voldoende mogelijkheden biedt voor het in kaart brengen van wateroverlast door water-op-straat. De effecten en gevolgen van water-op-straat worden met deze methode echter niet goed in beeld gebracht. Het is daarom aan te bevelen om nader onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor het toepassen van een rioolmodel dat bovengronds uitgebreid wordt met een grid dat het maaiveld simuleert.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingWatermanagement/ Aquatische Ecotechnologie
AfdelingDelta Academy
PartnersBos & Witteveen, Breda
Datum2009-06-30
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk