De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Fries grondwater tussen optimaal en actueel

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Fries grondwater tussen optimaal en actueel

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het Gewenste Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR) wordt gezien als de basis voor de bestrijding van de verdrogingsproblematiek. De waterbeheerders in Nederland zijn daarom verplicht gesteld om dit gewenste regime voor 2010 vast te stellen. Het GGOR geeft aan welk grondwaterregime, al dan niet met genomen maatregelen, het best één of meerdere aangewezen functies van een gebied ondersteunt. Om handvatten te geven aan de bepaling van het GGOR, heeft STOWA, in het kader van de Waternoodsystematiek, het Waternood-instrumentarium laten ontwikkelen.

Voor de provincie Friesland is het GGOR nog niet vastgesteld. Hieraan vooraf gaat de bepaling van het optimale regime (OGOR) en de knelpunten tussen het optimale regime met de actuele situatie (AGOR). Deze laatste twee punten vormen het doel van het onderzoek, waarbij alleen het optimale grondwaterregime wordt bepaald. Het oppervlaktewaterregime, dat gekoppeld is aan het grondwaterregime, wordt in een volgend onderzoek meegenomen. De bepaling is uitgevoerd voor de landbouw- en (terrestrische) natuurgebieden in Friesland, op basis van het landgebruik en de gestelde natuurdoelen (Bal et.al., 2002). Voor de berekeningen wordt gebruik gemaakt van Waternood 2007, de nieuwste versie van het instrumentarium.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingWatermanagement/ Aquatische Ecotechnologie
AfdelingDelta Academy
Domein Technology, Water & Environment
PartnersTauw B.V.
Datum2008-06-30
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk