De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Aquaduct Van Harinxmakanaal

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Aquaduct Van Harinxmakanaal

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Achtergrond
De Drachtsterweg vormt een belangrijke toegangsweg naar de stad Leeuwarden. In de huidige verkeersituatie ondervindt het verkeer echter veel filehinder, welke resulteert in gevaarlijke verkeerssituaties. Belangrijkste aanleiding tot deze fileproblematiek is de Drachtsterbrug, die vanwege zijn beperkte doorvaarthoogte geregeld geopend wordt voor het passeren van de scheepvaart. Uit onderzoek is daarnaast gebleken dat de verkeersintensiteit op deze invalsweg de komende jaren zal verdubbelen, wat er toe zal leiden dat de problematiek die nu wordt ondervonden, alleen maar zal toenemen.

Reden te meer voor de Gemeente Leeuwarden en de Provincie Friesland om deze problematiek te ondervangen en het project "Verdiepte ligging Drachtsterweg" in het leven te roepen. Dit project omvat het realiseren van een nieuw tracé naast de bestaande Drachtsterweg voorzien van 2 x 2 rijstroken en ter vervanging van de Drachtsterbrug een aquaduct onder het Van Harinxmakanaal.

Probleemstelling
Vanwege de verkeersopstoppingen op de Drachtsterweg, mede veroorzaakt door de Drachtsterbrug, heeft de Provincie Friesland aan Royal Haskoning DHV de opdracht verleend om een referentieontwerp op te stellen voor een aquaduct naast de huidige Drachtsterbrug. Uit dit referentieontwerp wordt echter niet duidelijk op welke methode het aquaduct in het kanaal gerealiseerd kan worden. Het aquaduct dient immers in den droge gerealiseerd te worden, terwijl de scheepvaart op het kanaal gedurende de gehele uitvoeringsperiode mogelijk moet blijven. Dit vergt een goed doordachte uitvoeringsmethode, waarbij een goede fasering van de bouwwerkzaamheden een belangrijke rol speelt. Bovendien zullen diverse voorzieningen getroffen moeten worden om de uitvoering in het kanaal mogelijk te maken. Deze dienen zodanig ontworpen te worden dat er veilig en in den droge gewerkt kan worden.

Doelstelling
De doelstelling van dit afstudeerproject is het onderzoeken van een aantal uitvoeringsmethoden voor de realisatie van een aquaduct in den droge binnen een vaarweg die niet gestremd mag worden. Het project "Verdiepte ligging Drachtsterweg" zal hieraan ten grondslag liggen. Na afronding van dit onderzoek is een basis gecreëerd waarnaar gerefereerd kan worden bij de uitwerking van soortgelijke projecten in de toekomst.
Hoofdvraag
Wat is de meest geschikte uitvoeringsmethode om het referentieontwerp van het aquaduct in den droge in het Van Harinxmakanaal te realiseren, waarbij met name gelet wordt op financiële haalbaarheid, uitvoeringstermijn en uitvoerbaarheid?

Hoofdactiviteiten
Om tot het gewenste resultaat te komen, verloopt deze opdracht in een aantal fasen. In hoofdlijnen kunnen daarbij de volgende stappen worden onderscheiden:
• Vooronderzoek naar achtergronden project en wensen opdrachtgever
• Inventarisatie mogelijke uitvoeringsmethoden in den droge
• Uitwerking en afweging meest geschikte uitvoeringsmethoden
• Ontwerp en berekening hulpconstructies voor de realisatie van het aquaduct

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingCiviele Techniek
InstituutDelta Academy
PartnersBouw- en Managementservice Nederland B.V., Schoondijke
Datum2013-06-28
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk