De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Grip op het werk, reductie backlog KO

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Grip op het werk, reductie backlog KO

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het project "Backlograpportage" is uitgevoerd bij de afdeling Onderhoud van de Kerncentrale Borssele (KO). De backlograpportage maakt sinds enige jaren onderdeel uit van de maandrapportage KO. Aanleidingen voor dit project waren de complexe en arbeidsintensieve dataverwerkingen die aan de rapportage ten grondslag liggen, waardoor rapportages soms maanden uitbleven. Daarnaast het ontbreken van stuur- en correctie informatie, alsmede de inconsistentie en representativiteit van de getoonde parameters.
Indien gesproken wordt over "Backlog" dan wordt hiermee bedoeld "openstaande werkorders". Dus vanaf het moment dat een werkorder ontstaat (gegenereerd wordt), tot het moment dat de werkorder volledig is afgehandeld, inclusief alle administratieve afhandelingen die erbij horen (TAF-gereed).
Het voeren van een backlograpportage is nuttig om in kwantitatieve zin inzicht te geven en antwoord te krijgen op de vragen: "Zijn we als onderhoudsorganisatie in staat om het werk dat op ons afkomt ook daadwerkelijk uit te voeren? Valt er niets tussen wal en schip?" Met andere woorden: "Hebben we grip op het onderhoud?"
Gekozen is voor een oplossing die aansluit bij de good practices gebezigd in de nucleaire industrie (WANO1 good practices) en die op het oog niet te sterk afwijkt van de huidige rapportagemethodiek. Met de oplossing wordt een representatief beeld van de kwantitatieve prestaties van de onderhoudsafdeling geschetst, en het wordt daarnaast mogelijk de operationele aansturing van de onderhoudsafdeling te verbeteren.
Gebruik wordt gemaakt van centrale en stuurindicatoren. Over de centrale indicator wordt in de gangbare maandrapportage gerapporteerd. De Stuurindicatoren worden als stuur-/correctie informatie meegeleverd.
We hebben het hierbij over de gemiddelde ouderdom van het openstaande werk ("weken") als centrale indicator voor zowel het preventieve als correctieve onderhoud. Vervolgens zijn als stuurindicatoren toegevoegd het aantal werkorders dat openstaat, en de gemiddelde doorlooptijd van de over de laatste 12 maanden afgehandelde werkorders. Deze eveneens voor zowel het preventieve als correctieve onderhoud. Aanvullend wordt extra detailinformatie met de stuurindicatoren meegeleverd gerelateerd aan de te onderkennen statussen van een werkorder2, en het organisatorische niveau3.
Om de stafmedewerker te ontlasten is een tool ontwikkeld waarmee hij in ca. 30 minuten de volledige rapportage kan genereren van elk willekeurig jaar (>=2005).
De voorlopige resultaten zijn positief te noemen. Er zijn al verbeteringen waargenomen als gevolg van het gebruik van de aanvullende stuurinformatie.
Op basis hiervan kan voorzichtig gesteld worden dat een rapportagevorm volgens deze opzet duidelijke meerwaarde heeft en helpt bij de operationele aansturing van een onderhoudsafdeling.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingEngineering/ Energie- & Procestechnologie (AOT)
AfdelingDe Ruyter Academie
PartnersN.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ, Borssele
Datum2008-06-24
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 25 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk