De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ondersteuning van de buurtsportcoach op basisscholen

Een onderzoek naar de wensen en behoeften van basisscholen met betrekking tot ondersteuning door buurtsportcoaches bij sport- en beweegactiviteiten

Rechten:

Ondersteuning van de buurtsportcoach op basisscholen

Een onderzoek naar de wensen en behoeften van basisscholen met betrekking tot ondersteuning door buurtsportcoaches bij sport- en beweegactiviteiten

Rechten:

Samenvatting

Dit kwalitatieve afstudeeronderzoek is uitgevoerd in opdracht van SSNB Steenbergen. De sportcoaches van deze organisatie zetten zich in voor sport en bewegen in de buurt voor zowel jong als oud. Eén van de grootste doelgroepen van de sportcoaches zijn basisschoolkinderen. De sportcoaches missen echter inzicht in de wensen en behoeften van basisscholen ten aanzien van ondersteuning bij sport- en beweegactiviteiten. Daardoor hebben de sportcoaches het gevoel het contact met de basisscholen te verliezen, terwijl zij willen bijdragen aan meer en beter bewegen voor kinderen.

Om inzicht te krijgen in deze wensen en behoeften van de basisscholen is onderzocht waar de scholen ondersteuning bij zouden willen. Daarvoor is eerst inzicht verkregen in hoeverre de scholen op de hoogte zijn van het belang van sport en bewegen op de basisschool. Ook is gevraagd naar kansen en belemmeringen die de scholen zien om aan beweegstimulering te doen. Aan de hand van deze onderwerpen kan er een antwoord gegeven worden op de volgende hoofdvraag binnen dit onderzoek:

‘Wat zijn de wensen en behoeften van de basisscholen binnen de gemeente Steenbergen ten aanzien van ondersteuning van de sportcoaches van SSNB Steenbergen bij sport- en beweegactiviteiten voor leerlingen?’

Om antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag zijn er 6 interviews afgenomen bij directie en vakleerkrachten LO van basisscholen in de gemeente Steenbergen. De respondenten zijn selectief gekozen op basis van hun functie. De interviews zijn getranscribeerd, gecodeerd en geanalyseerd om tot een antwoord op de hoofdvraag te komen.

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat 83,3% respondenten behoefte heeft aan ondersteuning van de sportcoaches. Eén respondent geeft aan dat ondersteuning niet nodig is. Daarbij wordt door de respondenten vooral de ondersteuning door de sportcoaches bij sport- en beweegactiviteiten genoemd, terwijl uit de resultaten blijkt dat ze ook ondersteuning zouden kunnen gebruiken bij zaken als beleid en financiën. Er zijn echter wel verschillen zijn in wensen en behoeften per school. Om passende ondersteuning te kunnen bieden bij sport- en beweegaanbod, het aanpassen van de schoolomgeving, samenwerkingen, het creëren van draagvlak, tijdindeling, financiën, accommodatie en sport- en beweegbeleid zullen de sportcoaches duidelijk moeten maken wat hun taken en doelen zijn en in gesprek moeten gaan met de basisscholen over waar ondersteuning nodig is en waar deze geboden kan worden. Verder wordt aanbevolen vervolgonderzoek te doen naar de wensen en behoeften waarbij er meer respondenten deelnemen aan het onderzoek. Zo kan er een antwoord met hogere generaliseerbaarheid geformuleerd worden.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSportkunde
AfdelingDomein Business, Vitality & Hospitality
PartnerSSNB Steenbergen, Steenbergen
Datum2020-06-23
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk