De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Communicatie richting relaties in de cateringbranche

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Communicatie richting relaties in de cateringbranche

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Van der Linde Party Productions (LPP) bestaat dit jaar (2007) 45 jaar. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren een groei doorgemaakt in omzet, uitstraling en kwaliteit. Op dit moment is LPP op een punt gekomen, waarop het belangrijk is om te onderzoeken, op welke manier het bedrijf de binding met haar relaties kan behouden en verbeteren. In de cateringbranche is een goede relatie met de klant steeds belangrijker aan het worden, de concurrentie is namelijk erg groot. LPP wil graag weten hoe ze de relatie met de grootste klanten van haar Product Marketing Combinatie (PMC) Party Out (PO) en van de PMC Erasmus Evenementen Service (EES) kan verbeteren. In de regel genereert namelijk 20% van de klanten 80% van de omzet.

De doelstelling van dit onderzoek is als volgt:

Inzicht verkrijgen in het interne communicatiebeleid en het huidige verkoopproces om de relatiebinding te optimaliseren en uit te breiden.

De literatuur, die voor dit onderzoek is gebruikt, is toegespitst op drie onderwerpen. Te noemen customer marketing, interne communicatie en consumentengedrag. Deze begrippen bepalen voor een groot deel hoe er met klanten wordt omgegaan en hoe de klant behandeld wil worden. Om inzicht te krijgen in hoe haar relaties Van der Linde Party Productions zien, is ervoor gekozen de relaties van EES en PO schriftelijk te enquêteren. Ook zijn er een aantal vaste salesmedewerkers geïnterviewd om een beeld te krijgen van de huidige omgang met relaties en het interne communicatiebeleid.

Op deze manier wordt geprobeerd het beeld dat zij van Van der Linde Party Productions hebben te achterhalen. Op de eerste plaats zijn er 42 relaties van EES benaderd waarvan er 23 personen medewerking hebben verleend aan de enquête. Vervolgens zijn er 50 relaties van PO benaderd, waarvan er 31 mensen gereageerd hebben. Ten derde zijn er zes vaste salesmedewerkers benaderd, waarvan vijf mensen hebben meegewerkt aan het interview.

Naar aanleiding van de uitkomsten van het deskresearch, het kwantitatief onderzoek en het kwalitatief onderzoek naar de relatiebinding van LPP, in combinatie met de resultaten van alle andere hoofdstukken, worden er aanbevelingen geformuleerd. Deze aanbevelingen zijn gericht op de optimalisatie van de interne en externe communicatie van Van der Linde Party Productions. Eerst worden er aanbevelingen gedaan voor de drie doelgroepen apart, waarna er ook algemene aanbevelingen worden geformuleerd.

De relaties van de EES zijn over het algemeen tevreden over Van der Linde en zitten voor een groot gedeelte niet te wachten op activiteiten die de relatiebinding bevorderen. Voor hen die er wel behoefte aan hebben, wordt aanbevolen met minimale inspanning aan relatiebinding te doen.

In tegenstelling tot de relaties van Erasmus hebben de relaties van Party Out wel interesse in activiteiten die de relatie bevorderen. Zo vinden zij relatiedagen, -geschenken en uitnodigingen voor incentives een meerwaarde hebben. Zij hebben al een positieve attitude tegenover het bedrijf, maar er is toch aanbevolen om de relatiebinding activiteiten uit te breiden.

Intern gaat het er bij Van der Linde Party Productions een stuk minder goed aan toe. Zo worden veel kansen om de interne communicatie te bevorderen niet benut vanwege tijdsgebrek en onderbezetting. Ook is het verloop van medewerkers bij Van der Linde groot, mede door onvrede met het interne beleid. Uit antwoorden van de vaste salesmedewerkers blijkt, dat zij met name door het team plezier in hun werk hebben. Daarnaast geven zij aan dat afspraken vaak niet worden nagekomen door het management. Ondanks dat er intern veel onvrede is, merken de relaties hier weinig van.
Reden hiervan is dat hoewel de vaste salesmedewerkers niet altijd gemotiveerd zijn, dit niet laten merken aan de relatie. Zij blijven de relaties vriendelijk en behulpzaam te woord te staan en treden professioneel naar buiten.

Aanbevelingen, die betrekking hebben op het personeel, zijn; geef als management het goede voorbeeld en leer de medewerkers de basiskennis van elke PMC. Nu houdt iedereen zich bezig met zijn eigen PMC en het 'wij' gevoel is er wel, maar het 'team' gevoel ontbreekt. Als iedere salesmedewerker de basiskennis van elke PMC kent, kan de klant ook beter en sneller antwoord krijgen op vragen.

Naast aanbevelingen, die betrekking hebben op de relaties en vaste salesmedewerkers, worden er ook algemene aanbevelingen gedaan om relatievriendelijker te werken. Zo worden er aanbevelingen gedaan ten aanzien van de klantinformatie, de klachtenafhandeling en klantonderzoeken.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingCommunicatie
AfdelingAcademie voor Economie & Management
PartnersVan der Linde Party Productions, Rotterdam
Datum2007-06-25
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk