De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Duurzame Locatieselectie

de ontwikkeling & toepassing van een assessmenttool voor de locatieselectie van duurzaam te ontwikkelen geconstrueerde wetlands op basis van de Triple P theorie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Duurzame Locatieselectie

de ontwikkeling & toepassing van een assessmenttool voor de locatieselectie van duurzaam te ontwikkelen geconstrueerde wetlands op basis van de Triple P theorie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Wat is het probleem? Dit kwantitatieve onderzoek heeft tot doel het verkrijgen van inzichten met betrekking tot de locatieselectie van duurzaam te ontwikkelen geconstrueerde wetlands, voor gebiedsontwikkelaars een interessante kwestie. Hoe kan, in een vroeg stadium van een gebieds-ontwikkelingsproces, de ‘duurzaamheidspotentie’ van een locatie aantoonbaar gemaakt worden? Daarnaast, is het voor de opdrachtgever (Grontmij Nederland B.V.) en de cliënt (Dow Benelux B.V.) interessant om met dit onderzoek meer inzicht te krijgen in de geschikte en de meest optimale locatie voor het wetland als onderdeel van het lopende project Milde Ontzilting.

De hoofdvraag binnen dit onderzoek luidt: Wat zijn de sleutelparameters voor de locatieselectie voor een duurzaam te ontwikkelen wetland en hoe zijn deze parameters inzetbaar als afwegingskader voor locatieselectie van een wetland in de praktijk?

Wat is er gedaan? Binnen dit onderzoek is actief opzoek gegaan naar antwoorden op de bovenstaande vraag door een combinatie in onderzoeksmethoden te gebruiken. In de eerste plaats is er bestaande literatuur gebruikt, echter deze literatuur is direct toegepast op een realistische casestudie. Tussentijdse uitkomsten zijn doormiddel van een focusgroep en expert meetings gevalideerd.

Wat is er gevonden? Het onderzoeksrapport laat duidelijk het proces achter zowel (1) de zoektocht van de sleutelparameters als (2) de ontwikkeling en (3) toepassing van de assessmenttool zien. De resultaten: twaalf sleutelparameters gevalideerd doormiddel van een focusgroep (paragraaf 4.1), omgezet tot bruikbaar assessmenttool (paragraaf 4.2) en vervolgens gedemonstreerd/ toegepast op het lopende project Milde Ontzilting van Dow (paragraaf 4.3 tot en met 4.5). De resultaten van deze toepassing zijn bilateraal. Enerzijds zegt de toepassing veel over het gebruik van de tool, anderzijds geeft het concrete resultaten die interessant zijn als input voor het project van Dow.

De sleutelparameters, en daarmee de tool, zijn gebaseerd op de Triple P theorie van Elkington (1998). Doordat de focus bij deze assessmenttool op alle drie (people, planet, profit/ prosperity) de categorieën ligt, wordt hiermee duurzaamheid in zijn volle integraliteit geprioriteerd. Duurzaamheid is namelijk het zoeken naar de optimale balans tussen de drie P’s.
Ondanks het feit dat in eerste instantie de tool specifiek voor de locatieselectie van geconstrueerde wetlands is ontwikkeld, zijn de sleutelparameters naar alle waarschijnlijkheid generiek te gebruiken. Het is namelijk vooral de visie achter het gebruik van de tool – dat is: duurzame ruimtelijke ontwikkeling bespreekbaar en aantoonbaar maken in het locatieselectie- proces van een gebiedsontwikkelingsvraagstuk – wat de tool interessant maakt. De tool is niet ontwikkeld als beleidsmaker of vervanging van bestaande duurzaamheidstoetsen. Echter, de tool is ook niet direct inzetbaar als besluitmaker. Het betreft de ideale opzet voor een motivatie en inspiratie ‘maker’ en daarmee een trigger en hulpmiddel voor en tijdens een discussie. Om de assessmenttool daadwerkelijk te gebruiken moet deze verder ontwikkeld worden. De assessmenttool moet meer praktisch en operationeel gemaakt worden alvorens het gebruikt kan worden tijdens het gebieds-ontwikkelingsproces. Dat wil zeggen, gevalideerde generieke toepasbaarheid en eenvoudiger en sneller in het gebruik.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingWatermanagement/ Deltamanagement
AfdelingDelta Academy
Domein Technology, Water & Environment
PartnersGrontmij Nederland B.V.
Datum2015-06-26
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk