De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Meerderjarig … reden voor een feestje???

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Meerderjarig … reden voor een feestje???

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Een jongere van 18 jaar staat in de beginfase van de ontwikkeling naar een zelfstandige volwassene. Normaliter ondervindt een jongere steun vanuit het gezin en de omgeving (sociaal netwerk) waarin hij opgroeit. Jongeren proberen in de adolescentie allerlei rollen uit en lijken nog geen zicht te hebben op de consequenties op langere termijn. Met vallen en opstaan ontwikkelt een jongere zich tot een onafhankelijk individu, in de wetenschap dat hij er niet alleen voor staat. Het feit dat jongeren, ook wanneer ze 'al' 18 zijn, ondersteuning nodig hebben om te worden klaargestoomd voor de 'echte volwassenheid' geldt ook voor jeugdzorgjongeren . De jeugdbeschermers van Bureau Jeugdzorg Zeeland (BJZ) maakt zich zorgen over de zelfredzaamheid wanneer deze jongeren uit beeld verdwijnen.

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte(n) van jeugdzorgjongeren en hoe de hulpverlening in Zeeuws Vlaanderen hierop kan inspelen. Dit onderzoek richt zich op de ervaringen en standpunten van jeugdzorgjongeren uit Zeeuws Vlaanderen waarbij de ondertoezichtstelling op hun 18e is beëindigd. Tevens is onderzoek gedaan naar het zorgaanbod van lokale voorzieningen in Zeeuws Vlaanderen. De centrale onderzoeksvraag luidt:

Hoe kan de hulpverlening in Zeeuws Vlaanderen inspelen op de ondersteuningsbehoefte(n) van jongeren waarbij de ondertoezichtstelling op hun 18e is beëindigd?

Om antwoord te kunnen geven op deze vraag is eerst een literatuurstudie verricht waardoor meer inzicht is verkregen in de onderwerpen 'ontwikkelingsstadium 18 jarigen', 'beschermende en risicofactoren naar volwassenheid', 'hulpverlening', 'ondersteuningsbehoefte', 'motivatie en ambivalentie ten opzichte van hulpverlening', 'communiceren met jongeren' en 'de knelpunten in de hulpverlening aan jeugdzorgjongeren'. Acht jeugdzorgjongeren en acht vertegenwoordigers van lokale voorzieningen zijn benaderd voor een interview. De interviews zijn gehouden om feedback te krijgen op de aspecten die genoemd zijn in de onderzoeksvraag.

Uit de resultaten kan worden geconcludeerd dat jeugdzorgjongeren te maken hebben gehad met een extra ontwikkelingsopgave vanwege het aanpassen aan en verwerken van de ingrijpende gebeurtenissen in het oorspronkelijke gezin en de vaak verstoorde, of zelfs verbroken relatie met hun ouders. Bij de meeste jongeren is de situatie geëscaleerd tijdens de adolescentie. Alle jongeren hebben zich moeten aanpassen aan veel verschillende opvoedsituaties wegens uithuisplaatsing. Zij zijn gemiddeld vijf keer verhuisd. Mede hierdoor is hun sociaal netwerk niet groot en onstabiel.

Het beschikken over een gemiddelde intelligentie, een gezonde copingstijl, een toekomstperspectief, een sociaal netwerk en de aanwezigheid van voorzieningen waar jongeren terecht kunnen blijken de elementaire basisbehoeften te zijn bij de ontwikkeling naar zelfstandigheid. Geen van de jeugdzorgjongeren is zelfredzaam gebleken.

Opmerkelijk is dat alle jeugdzorgjongeren behoefte hebben aan iemand die op de hoogte is van hun voorgeschiedenis, om af en toe mee te praten of om advies aan te vragen.

De lokale voorzieningen geven aan te weinig expertise in huis te hebben voor de doelgroep en dat de drempel voor de jongeren erg hoog is. De 'warme overdracht' van een jongere door BJZ naar de lokale voorzieningen zou veel eerder moeten gebeuren, zodat de 'nieuwe' hulpverlener al een vertrouwensband kan opbouwen met de jongere voor deze uitstroomt uit de jeugdzorg en de zorg op lokaal niveau door kan lopen. Het Centrum voor Jeugd en Gezin biedt de mogelijkheid jeugdzorgjongeren te begeleiden. Complexe vraagstukken worden in een multidisciplinair samenwerkingsverband met lokale voorzieningen afgestemd. Hierin wordt bepaald welke voorziening het meest betrokken is bij de jongere of het gezin, die vervolgens de begeleiding of ondersteuning gaat bieden.

In de paragraaf 'Aanbevelingen' worden suggesties gedaan voor een betere aansluiting tussen jeugdhulpverlening en de lokale voorzieningen met betrekking tot jeugdzorgjongeren.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSocial Work
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersStichting Bureau Jeugdzorg Zeeland
Datum2011-06-15
TypeBachelor
TaalOnbekend

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk