De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het medisch beroepsgeheim

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het medisch beroepsgeheim

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Op negen april 2011 schoot Tristan van der V. in Alphen aan de Rijn 23 personen neer. Zeven personen (waaronder hijzelf) vonden de dood. Tristan van der V. bleek een psychiatrisch patiënt met suïcidale neigingen. In 2008 vroeg hij een wapenvergunning aan en kreeg die ook. Toen op 29 september 2011 het onderzoeksrapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) uitkwam, bleek dat de regels voor het al dan niet doorbreken van het medisch beroepsgeheim niet goed zijn gevolgd. Waren de zorgverleners van de desbetreffende instelling op de hoogte van alle regels van het medisch beroepsgeheim? Hoewel het al dan niet doorbreken van het medisch beroepsgeheim aan regels gebonden is, wordt er ook een beroep gedaan op de waarden en normen van de zorgverlener. Uit deze aanleiding is de volgende onderzoeksvraag ontstaan: "Hoe denken verpleegkundigen (niveau 4 en 5) en verzorgenden over hun kennis van het medisch beroepsgeheim en in welke situaties zouden zij het beroepsgeheim al dan niet doorbreken?"

Door middel van het literatuuronderzoek is er informatie verzameld over het medisch beroepsgeheim. Vervolgens zijn er door middel van schriftelijke enquêtes (door de onderzoeker zelf ontwikkeld) gegevens verkregen van de mening van verpleegkundigen en verzorgenden over het medisch beroepsgeheim. De verkregen data zijn uiteindelijk verwerkt en geanalyseerd met het dataprogramma SPSS.

Uiteindelijk hebben aan dit onderzoek 52 respondenten deelgenomen. Alle respondenten zijn werkzaam bij ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen en hebben een leeftijd tussen de 20 en 61 jaar. Het merendeel van de respondenten (90,4 %) is van mening voldoende kennis van het medisch beroepsgeheim te bezitten om hier naar hun idee goed mee om te kunnen gaan. 73,1% van de respondenten geeft aan dat zij het medisch beroepsgeheim zouden doorbreken wanneer zij een ernstig vermoeden van kindermishandeling zouden hebben, een patiënt aankondigt iemand anders te willen verwonden/ vermoorden en wanneer een patiënt een wapen bij zich heeft.

Doordat de groep respondenten erg klein was in verhouding tot de gehele populatie is dit onderzoek weinig representatief voor de gehele populatie. Hetzelfde geldt voor de vertegenwoordiging vanuit de verschillende werkvelden, zo was de GGZ dusdanig slecht vertegenwoordigd dat dit niet representatief is voor de gehele populatie.

Geconcludeerd kan worden dat de ondervraagde verpleegkundigen en verzorgenden zeer tevreden zijn over hun kennis aangaande het medisch beroepsgeheim. Daarbij kan gesteld worden dat verpleegkundigen en verzorgenden het beroepsgeheim sneller zullen doorbreken wanneer anderen in gevaar zijn.

Als aanbeveling wordt gegeven dat een dergelijk onderzoek nogmaals uitgevoerd dient te worden onder een grotere en meer gevarieerde (AGZ, MGZ en GGZ) groep verzorgenden en verpleegkundigen. Dit vergroot de betrouwbaarheid en validiteit in grote mate.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
InstituutAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen
Datum2012-06-27
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk