De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De beheersing van onderhanden projecten binnen bedrijf X

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De beheersing van onderhanden projecten binnen bedrijf X

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Bedrijf X houdt zich voornamelijk bezig met het installeren en onderhouden van technische installaties, te denken valt aan installaties die gebruikt worden binnen de beveiliging, bediening, klimaatbeheersing en productie. Bedrijf X werkt hoofdzakelijk met projecten.
Als gevolg van het gebruik van verouderde geautomatiseerde gegevensverwerking is bedrijf X niet in staat continu inzicht te verkrijgen in de status van de onderhanden projecten. Op het huidige moment werkt bedrijf X met Baan IV. Uit onderzoek door het Centraal Bureau voor de Statistiek is geconcludeerd dat 80% van alle bouwondernemingen failliet gaat als gevolg van slechte beheersing van onderhanden projecten. Bedrijf X werkt hoofdzakelijk met projecten. Door continu de kosten etc. van het project inzichtelijk te houden, wil bedrijf X zorgen voor het maximaliseren van de winstgevendheid per project en de continuïteit van de organisatie te waarborgen. Door de directie is besloten om per 1 juni 2012 over te stappen op ERP-LN.
Onderstaande punten zijn opvallend in de huidige administratieve organisatie en interne beheersing;
1. De monteurs registeren hun gewerkte uren op een project. Door het ontbreken van een norm voor de monteurs wordt er veelal langer over een "job" gedaan dan normatief zou moeten. Er wordt risico gelopen over een te hoge urenverantwoording en onrechtmatig uitbetalen van overuren. Tevens is er sprake van verschuivinggevaar van uren op projecten.
2. De voorcalculaties van onderhoudsprojecten, alsmede installatieprojecten zijn onvoldoende specifiek vorm gegeven. Door het ontbreken van een duidelijk norm is de werkelijke voortgang van het project ook slecht meetbaar. Bij tussentijdse winstgevendheid bestaat de kans op onjuiste inschattingen. Tevens dienen alle voorcalculaties handmatig opgesteld te worden en zijn er geen standaard voorcalculaties opgesteld. Te denken valt aan een standaard voorcalculatie voor het installeren van een standaard airco, die regelmatig terug komt als opdracht. Dit kost steeds weer tijd om voor iedere opdracht een voorcalculatie op te stellen.
3. Uit materiële controles blijkt dat procescontroles wel plaats vinden, maar dat feitelijk niet adequaat wordt gecontroleerd. Men tekent wel voor akkoord, maar men controleert niet.
4. Projecten die afgerond zijn, worden veelal niet tijdig afgesloten. Hierdoor wordt de balanspositie van de onderhanden projecten onjuist gewaardeerd.

Onderstaande punten vormen de wijzigingen die plaats vinden door invoering van ERP-LN;
• In ERP-LN kunnen er adequate voorcalculaties worden opgesteld;
• Versiebeheer is verbeterd;
• Geen gebruik van losse Excel documenten;
• De interne controle mogelijkheden zijn verbeterd;
• De inkoopprijzen zijn nauwkeuriger vast te stellen;
• De data van uitfactureren is op te nemen in ERP-LN;
• Er worden normen, voorschriften, maatregelen en procedures gekoppeld per project;
• De status van een project is vast te stellen;
• De taken en verantwoordelijkheden worden per monteur gekoppeld;
• Er worden normen weergegeven per project met betrekking tot de loonkosten en kosten aan materialen. De gerealiseerde kosten kunnen gekoppeld worden aan de norm, indien de norm overschreden gaat worden kan er tijdig door de projectleider worden bijgestuurd;
• Iedere monteur heeft een handheld ter beschikking om uren op te noteren;

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBedrijfseconomie
AfdelingAcademie voor Economie & Management
PartnersHermans & Partners B.V., Mijnsheerenland
Datum2012-08-31
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk