De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Omgaan met psychosociale problematiek op het voortgezet onderwijs

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Omgaan met psychosociale problematiek op het voortgezet onderwijs

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Vanaf 2011 worden zorg- en adviesteams (ZAT's) op scholen verplicht gesteld door het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. In Zeeland is de dekkingsgraad van ZAT's op scholen voor het voortgezet onderwijs 100%. Uit onderzoek is gebleken dat er op de scholen voor het voorgezet onderwijs in Zeeland een groot verschil is in het percentage van het leerlingenaantal dat wordt ingebracht voor bespreking in het ZAT. Voordat een leerling in het ZAT wordt besproken, is er vaak al zorg vanuit school aan vooraf gegaan. Om een goede vergelijking te kunnen maken tussen ZAT's op verschillende scholen in Zeeland moet men ook weten hoe de interne leerlingenzorg er uit ziet. Dit onderzoek is in gegaan op het traject wat een leerling doorloopt voordat het in het ZAT besproken wordt.

Alle scholen voor voortgezet onderwijs van de regio Zeeuws Vlaanderen en de Oosterschelderegio zijn benaderd voor het onderzoek. De scholen die toestemming gaven hebben toen per school drie enquêtes ontvangen, één voor een zorgcoördinator, één voor een leerlingbegeleider en één voor een mentor. In deze enquêtes werden vragen gesteld over de desbetreffende functie, leerlingenzorg en zorg- en adviesteams. In totaal zijn er toen 30 enquêtes verstuurd.

Van de 30 enquêtes die verstuurd zijn, zijn er 19 terug gekomen. De hoogste respons was te zien onder de zorgcoördinatoren. 9 van de 10 zorgcoördinatoren hadden de enquête ingevuld.
Uit het onderzoek is gebleken dat het merendeel van de scholen voor het voortgezet onderwijs in de Oosterschelderegio en de regio Zeeuws Vlaanderen niet beschikt over criteria voor aanmelding bij het ZAT. Ruim de helft van deze scholen acht criteria voor aanmelding bij het ZAT wel wenselijk. Het overgrote gedeelte (89%) van de scholen voor het voortgezet onderwijs in de Oosterschelderegio en de regio Zeeuws Vlaanderen beschikt over een document waarin de leerlingenzorg is opgesteld. De acties die mentoren en leerlingbegeleiders uitvoeren bij leerlingen met psychosociale problematiek zijn per vorm (lichte, middelmatige en zware problematiek) verschillend en vertonen daarnaast ook veel variatie. Zowel mentoren en leerlingbegeleiders beoordelen de ernst van de psychosociale problematiek zeer verschillend.

Over het algemeen kan uit het onderzoek geconcludeerd worden dat op scholen voor het voortgezet onderwijs in de Oosterschelderegio en de regio Zeeuws Vlaanderen de mogelijkheid is om leerlingen met psychosociale problematiek extra zorg te bieden.
Daarnaast zijn op scholen voor het voortgezet onderwijs in de Oosterschelderegio en de regio Zeeuws Vlaanderen nog veel verschillende manieren van begeleiden van leerlingen met psychosociale problematiek.

De belangrijkste aanbeveling van het onderzoek is het formuleren van duidelijke richtlijnen voor de leerlingenzorg op het voortgezet onderwijs vanaf moment van signalering tot afronding van de casus in het ZAT. Hierin moet duidelijk beschreven staan wat de taken en grenzen zijn in de leerlingenzorg van de verschillende functionarissen, hoe psychosociale problematiek beoordeeld dient te worden en welke criteria bestaan voor aanmelding bij het ZAT en het verrichten van verder onderzoek naar de inhoud van criteria van de interne leerlingenzorg en de aanmelding van leerlingen bij het ZAT op scholen voor het voortgezet onderwijs.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersGGD Zeeland, Goes
Datum2010-06-14
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk