De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Sustainable value van medewerkers

het ontwerpen en implementeren van een alumnibeleid voor Stichting Emergis

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Sustainable value van medewerkers

het ontwerpen en implementeren van een alumnibeleid voor Stichting Emergis

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In deze scriptie wordt het onderzoek naar een passend alumnibeleid met implementatieplan voor Stichting
Emergis gepresenteerd. Deze scriptie is tevens het sluitstuk voor de opleiding Management, Economie en
Recht aan de Hogeschool Zeeland. In het onderzoek stond de volgende probleemstelling centraal: "Welk
beleid kan er voor zorgen dat alumnimedewerkers betrokken blijven bij Emergis en wat zijn de voorwaarden
voor een succesvolle implementatie van dit beleid?"
Het doel van het onderzoek was het opstellen van een alumnibeleid en een bijbehorend implementatieplan.
Het opzetten van een alumnibeleid is van belang voor Emergis vanwege de voordelen welke worden
gecreëerd op het gebied van werving van personeel en het hebben van een groot netwerk. Het onderzoek
levert daarom een bijdrage aan een betere toekomstige (sociaal-economische) positie van Emergis.
Om de probleemstelling te beantwoorden en een bijdrage te leveren aan een betere toekomstige positie van
Emergis heeft er een verkennend, theoretische en kwalitatief onderzoek plaatsgevonden. Er is gekozen voor
een systematische aanpak door vooraf een plan van aanpak op te stellen.
Het verkennend onderzoek resulteerde in een goed beeld van wat een alumnibeleid werkelijk is en hoe het
binnen organisaties wordt vormgegeven. Op basis hiervan is aanverwante literatuur bestudeerd. Vervolgens
heeft er een uitgebreid kwalitatief onderzoek plaatsgevonden. Dit onderzoek resulteerde in een overzicht van
de wensen van de (toekomstig) alumni omtrent het beleid. Ook werd de visie van Emergis over het beleid en
de implementatie inzichtelijk.
De resultaten van de onderzoeksmethoden hebben geleid tot het antwoord op de probleemstelling. Dit heeft
geresulteerd in aanbevelingen over het opzetten van een alumnibeleid en de vormgeving van het beleid. In
hoofdlijnen kunnen de aanbevelingen voor het alumnibeleid als volgt worden beschreven:
Richt een alumnibeleid op met een centrale coördinatie van administratieve zaken en enkele activiteiten
en geef decentrale mogelijkheden om (per sector en/of afdeling) eigen activiteiten te organiseren.
Laat alumni meedenken aan het beleid, zodat met de activiteiten aangesloten wordt bij de doelgroep.
Voer dit uit door het uitvoeren van kwalitatief en kwantitatief onderzoek.
Kies voor zowel fysieke activiteiten als voor activiteiten per post en digitaal. En laat het beleid zo veel
mogelijk maatwerk voor iedere alumnus zijn tegen zo laag mogelijke kosten en inspanning.
De aanbevelingen voor het implementeren van het beleid kunnen grofweg als volgt worden beschreven:
Een participatieve implementatiestrategie is aanbevolen vanwege de grote uitdaging op het gebied van
mentale implementatie. Dit is bovendien in lijn met de participatieve manier van beslissing en
leidinggeven van Emergis. Hierbij is het advies om een projectgroep op te richten met medewerkers uit
diverse afdelingen, er is dan een multidisciplinaire kijk op vraagstukken.
Bij het implementeren is communiceren van groot belang. Radiostiltes moeten voorkomen worden en
de communicatiestrategie zal aangepast moeten worden naar de fase van de implementatie.
Er is inmiddels heel wat bereikt, het onderzoek is ten einde en er ligt een voorstel voor een alumnibeleid en
een bijbehorend implementatieplan. Het is voor de toekomst van belang dat het implementatieplan
uitgevoerd gaat worden, zodat "Het Emergis Alumnibeleid" werkelijkheid wordt. Hierdoor zal onder andere
in de toekomst mogelijk een betere positie op de arbeidsmarkt worden verkregen, er zal geprofiteerd kunnen
worden van een groter netwerk en de kernwaarde' samen' zal een betere invulling krijgen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBedrijfskunde - MER
InstituutAcademie voor Economie & Management
PartnersEmergis, Goes
Datum2011-07-01
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk