De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

EPZ en personeelsinformatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

EPZ en personeelsinformatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het huidige personeelsinformatiesyseem (PI-systeem) van EPZ is een samensmelting van verschillende systemen voor het invoeren van personeelsgegevens. Sommige onderdelen van deze systemen zijn gekoppeld, andere niet. Dit zorgt voor veel problemen, o.a. een versnippering van informatie en daardoor is er voor het lijnmanagement geen inzicht in de personeelsinformatie. Dit is het hoofdprobleem van dit onderzoek, waarin vastgesteld wordt wat er nodig is voor een nieuw personeelsinformatiesysteem.
Daarnaast wordt er een onderzoek gedaan naar een geschikte methode voor het in kaart brengen van bedrijfsprocessen, aangezien hier vraag voor is vanuit de organisatie. In de huidige situatie wordt hier nauwelijks of geen aandacht aan besteedt.

Het nieuw te implementeren personeelsinformatiesysteem moet aan eisen en wensen voldoen, welke gegeven worden door de werknemers van de verschillende afdelingen waar het nieuwe systeem geïmplementeerd zal worden. Deze eisen en wensen zijn opgenomen in het complete pakket van eisen en wensen, wat gebruikt zal worden bij de selectie van leveranciers.
Ook aan een methode om bedrijfsprocessen in kaart te brengen zijn eisen gesteld, deze zijn opgenomen in dit rapport. Onderhoud aan bedrijfsprocessen is een belangrijk punt hieruit.

Als onderdeel van het onderzoek naar een nieuw PI-systeem zijn van de betrokken afdelingen de bedrijfsprocessen in kaart gebracht. Daardoor heeft EPZ ingezien dat er een vraag is naar een duidelijke methode welke dit voor ieder proces kan doen. In het kader van deze wens is een literatuuronderzoek gedaan naar verschillende methodieken om bedrijfsprocessen in kaart te brengen. De conclusie daaruit is, dat afhankelijk van het doel van de processchema's, dat er drie methodieken gebruikt kunnen worden door EPZ, de General Process Charts methode, de Piactormethode, en de Business Process Mapping methode.

Het advies wat volgt uit dit rapport is de volgende; om een goed, nieuw PI-systeem uit te kiezen, moet EPZ het pakket van eisen en wensen gebruiken, welke is opgesteld op basis van de gegevens uit dit rapport. Dit pakket van eisen en wensen dient gebruikt te worden bij de onderhandelingen met leveranciers, zodat de leveranciers een goed beeld krijgen wat er precies van hen verwacht wordt. Wanneer het nieuwe systeem aan 80% voldoet aan de eisen - de "must haves" moeten in die 80% aanwezig zijn, kan voor dat systeem gekozen worden.

Met betrekking tot het in kaart brengen van bedrijfsprocessen, dient EPZ te kiezen voor één van de drie technieken die geschikt zijn voor EPZ, of een combinatie ervan. Wanneer de schema's gebruikt gaan worden voor onderhoud en verbetering van processen, dan zal ook een auditjaarplan als onderdeel van het onderhoud opgesteld moeten worden.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBusiness IT & Management
AfdelingAcademie voor Technologie & Innovatie
PartnersEPZ NV, Elektriciteitsproducent Zuid-Nederland
Datum2006-06-29
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk