De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoek naar de vrijstelling voor schenking van ondernemingsvermogen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Onderzoek naar de vrijstelling voor schenking van ondernemingsvermogen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Mijn afstudeerstage heb ik doorgebracht bij WEA Accountants & Adviseurs te Oostburg. WEA is een
organisatie van samenwerkende accountants en belastingadviseurs. WEA heeft 8 maatschappen en
in totaal heeft WEA 20 vestigingen, verdeeld over het westen van Nederland. De doelgroep van WEA
is het Midden- en Kleinbedrijf ( MKB), agrariërs en particulieren. Tijdens de afstudeerstage ben ik
werkzaam geweest op de MKB afdeling.
De laatste tijd wordt er in het nieuws veel gesproken over schenkingen. Een van de veelbesproken
schenkingen is de schenking van ondernemingsvermogen. Indien ondernemingsvermogen
geschonken wordt kan een voorwaardelijke vrijstelling worden verleend voor de schenkbelasting.
Deze voorwaardelijke vrijstelling wordt de bedrijfsopvolgingsfaciliteit genoemd. Indien
privévermogen geschonken wordt kan geen beroep gedaan worden op de
bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Momenteel is er een discussie gaande of deze faciliteit daardoor
discriminerend is ten opzichte van de schenking van privévermogen. Deze discussie is de aanleiding
voor dit onderzoek. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: Is de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF)
discriminerend ten opzichte van een schenking van niet-ondernemingsvermogen?
In dit onderzoek zal deze hoofdvraag beantwoord worden door middel van een bronnenonderzoek
en door middel van een aantal casestudies. Allereerst zal door middel van deskresearch de theorie
onderzocht worden die bij de bedrijfsopvolgingsfaciliteit hoort. Vervolgens zal de praktijk getoetst
worden aan de theorie door middel van een tweetal casestudies.
De bedrijfsopvolgingsfaciliteit houdt in dat bij vererving of schenking van een onderneming een
voorwaardelijke vrijstelling kan worden ontvangen voor de schenkbelasting. De hoogte van deze
vrijstelling is afhankelijk van de waarde van de onderneming. Indien de waarde van de onderneming
niet meer bedraagt dan € 1.045.611, is de vrijstelling 100%. Indien de waarde van de onderneming
meer bedraagt dan € 1.045.611, bedraagt de vrijstelling 100% van de waarde tot € 1.045.611 en 83%
van de waarde boven € 1.045.611. Om gebruik te mogen maken van de BOF dient te worden voldaan
aan een bezitstermijn en aan een voortzettingsvereiste. De bezitstermijn voor vererving bedraagt
één jaar tot aan de vererving en de bezitstermijn voor schenking bedraagt vijf jaar tot aan de
schenking. Aan het voortzettingsvereiste wordt voldaan als de onderneming niet binnen vijf jaar na
de vererving of schenking ophoudt te bestaan, of als deze niet binnen vijf jaar wordt verkocht. De
BOF is alleen van toepassing als een materiële onderneming wordt geërfd of geschonken. De
doelstelling van de faciliteit is om de continuïteit van ondernemingen te waarborgen

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBedrijfseconomie
AfdelingAcademie voor Economie & Management
PartnerWEA Accountants & Adviseurs
Datum2014-07-07
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk