De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wie de wil in huis heeft, beschikt over goud. Een onderzoek naar binding van medewerkers binnen ZorgSaam.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Wie de wil in huis heeft, beschikt over goud. Een onderzoek naar binding van medewerkers binnen ZorgSaam.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Een belangrijk thema in de huidige maatschappij is om medewerkers te binden aan de organisatie. Dit heeft onder andere te maken met de krapper wordende arbeidsmarkt waardoor het moeilijk is om aan goed gekwalificeerd personeel te komen. Ook in de krimpregio Zeeuws-Vlaanderen is dit het geval, voornamelijk op het gebied van de zorg. Daarom wil ZorgSaam, aanbieder op het gebied van ziekenhuiszorg, ouderenzorg, thuiszorg en ambulancezorg het personeel meer binden aan de organisatie. De centrale vraag die hiervoor opgesteld is: "In hoeverre zijn medewerkers gebonden aan de organisatie en hoe kan dit verbeterd worden met behulp van interne communicatie?" Om deze vraag te beantwoorden zijn de volgende deelvragen opgesteld:
1. Hoe ziet de organisatie ZorgSaam eruit?
2. Wat wordt er in de theorie verstaan onder binding?
3. Wat is de relatie tussen binding en interne communicatie?
4. Wat wordt er in de theorie verstaan onder interne communicatie?
5. Welke interne communicatiemiddelen worden er momenteel ingezet?
6. Hoe beoordelen medewerkers de huidige interne communicatie(middelen) en welke kunnen er nog ingezet worden?
7. In hoeverre voelen medewerkers zich nu gebonden aan de organisatie?
8. Hoe ziet de gewenste interne communicatie er volgens medewerkers uit?
Het doel van dit onderzoek dient ertoe om aanbevelingen te doen in de huidige communicatiestructuur om medewerkers meer te binden aan de organisatie via interne communicatie. Hiervoor zijn er twintig diepte-interviews gehouden en is er een enquête verspreid onder de beoogde doelgroep. Uit het onderzoek zijn er vijftien aanbevelingen naar voren gekomen op het gebied van binding, de communicatiemiddelen die ZorgSaam inzet en moet inzetten, contacten, informatie en overige aanbevelingen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingCommunicatie
AfdelingAcademie voor Economie & Management
PartnersZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen
Datum2012-06-27
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 25 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk