De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ouderbetrokkenheid in de kleuterklas rondom natuur & techniek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ouderbetrokkenheid in de kleuterklas rondom natuur & techniek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is tot stand gekomen door een vraag van basisschool 'Het Kompas' in Oost-Souburg.
De vraag die de basisschool stelde was: 'Hoe kan de betrokkenheid van ouders effectiever en
intensiever gemaakt worden?' Vanuit deze vraag is er nagedacht over een onderzoeksvraag.
Onder ouderbetrokkenheid wordt verstaan; de betrokkenheid van ouders bij de opvoeding
en het onderwijs van hun eigen kind. Omdat de vraag van de school heel breed is, is er
besloten om de vraag concreter te maken. Het onderzoek is nu gericht op het vakgebied
natuur en techniek. Ook is de doelgroep kleiner gemaakt; het onderzoek richt zich op de
kleutergroepen van de basisschool. De reden hiervan is dat er niet genoeg tijd is om de
begin-vraag van de school te onderzoeken. Na een theoretisch kader opgesteld te hebben is
er een onderzoeksvraag geformuleerd. De onderzoeksvraag die naar voren is gekomen is:
Hoe kan de ouderbetrokkenheid in de kleuterklassen van basisschool 'Het Kompas' in Oost-
Souburg vergroot worden, binnen het vakgebied Natuur en Techniek?
Er is besloten om een actieonderzoek te gaan doen. Vanuit elke stap volgt er een vervolg. In
het onderzoek hebben de ouders van de kleuterklassen een enquête mee naar huis
gekregen. De enquête ging over de vraag in hoeverre de ouders zich nu betrokken voelen bij
het onderwijs. In de enquête werd er ook een suggestie gedaan naar een mogelijkheid om
de ouderbetrokkenheid te vergroten. De suggestie ging over het inzetten van natuur- en
techniektassen: tassen waarbij opdrachten thuis uitgevoerd moesten worden. Het
merendeel van ouders had aangegeven hieraan mee te willen doen. Naar aanleiding van de
enquête is er een volgende actie ondernomen: interviews met de leerkrachten en de
directie. Als leerkracht is het van belang dat je ook achter ouderbetrokkenheid staat als je de
tassen zou uitdelen. Door middel van de interviews is het duidelijk geworden hoe de
leerkrachten en de school daarover denken. Omdat de leerkrachten ook positief waren over
de tassen is er besloten om de natuur- en techniektassen in te zetten. De tassen zijn zo
gemaakt dat de ouders weten wat ze moeten doen en de opdrachten zijn duidelijk uitgelegd.
De opdrachten zijn gebaseerd op de behoeftes van kleuters; het opdoen van speelse en
concrete ervaringen. Acht gezinnen hebben de tassen uitgeprobeerd en daarover hun
mening gegeven. De kinderen en de ouders waren enthousiast over de tassen. De ouders
vinden dat de inzet van de natuur- en techniektassen de ouderbetrokkenheid vergroot.
Ouderbetrokkenheid in de kleuterklas rondom natuur en techniek.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingLeraar Basisonderwijs
AfdelingAcademie voor Educatie & Pedagogiek
PartnersHet Kompas, Oost-Souburg
Datum2013-06-24
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk