De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Werkdruk op het Scheldemond College, de oplossingen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Werkdruk op het Scheldemond College, de oplossingen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

"Welke (theoretische en) praktijk oplossingen zijn geschikt om de werkdruk op het Scheldemond College te verminderen?'.
Medio 2008 is de nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs in werking getreden. Eén van de belangrijkste doelstellingen van de cao, is meer inzetten op werkdrukverlaging voor docenten. De doelstelling van het Scheldemond College ten aanzien van werkdrukvermindering sluit hier goed bij aan. Het Scheldemond College heeft als doelstelling dat het gevoerde beleid, als neveneffect, werkdrukneutraal of werkdrukverlagend moet zijn. De werknemers van het Scheldemond College mogen veranderingen in het gevoerde beleid niet als belastend ervaren. De doelstelling van deze scriptie was er opgericht om theoretische en praktijk oplossingen aan te dragen die een bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van de werkdruk.
Werkdrukvermindering houdt de gemoederen binnen het onderwijs al een aantal jaren bezig. Op vrijdag 12 september 2008 hebben de werknemers- en werkgevers organisaties in het voortgezet onderwijs een nieuw akkoord gesloten over een nieuwe cao-vo met een looptijd van twee jaar. Een belangrijke verandering in de cao is de verschuiving van taken- en verantwoordelijkheden op het gebied van werkdruk richting de scholen. Scholen hebben sinds 2008 meer autonomie gekregen om de werkdruk op schoolniveau aan te pakken. De grote mate van autonomie die de werkgevers hebben verkregen betekend niet dat zij de volledige vrijheid hebben over het te voeren werkdrukbeleid. Door middel van diverse afspraken en regelingen in de cao worden er kaders gesteld om een goed werkdrukbeleid op de scholen te waarborgen. Daarnaast zijn er in de cao nog een aantal bepalingen opgenomen om de werkdruk van docenten te verminderen, waaronder het trekkingsrecht en de BAPO-regeling.
De onderwijssector is gezien de uitkomsten van de literatuurstudie een zware sector omdat werknemers een verhoogde kans hebben op het ervaren van werkdruk. Om hier op in te spelen heeft de organisatie een aantal maatregelen genomen die een bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van de werkdruk. Het aanvullende seniorenbeleid van de organisatie kent diverse regelingen waardoor docenten minder verplichtingen krijgen en hierdoor minder belast worden. Een concreet voorbeeld is dat medewerkers die 60 jaar of ouder zijn geworden slechts op vrijwillige basis betrokken zijn bij surveillance en pauzes, feestavonden en schoolreizen. Het aantal regelmogelijkheden binnen de onderwijssector is zeer beperkt, het is daarom van belang dat de regelmogelijkheden die een organisatie tot haar beschikking heeft optimaal benut worden om de werkdruk zoveel mogelijk te verminderen. Een regelmogelijkheid om de werkdruk te verminderen is extra scholing van docenten. Dit heeft er toe geleid dat bijna alle medewerkers, met uitzondering van de "seniors', in het schooljaar 2010-2011 cursussen en/of opleidingen gaan volgen.
Het laatste gedeelte van de scriptie bestond uit een praktijkonderzoek onder diverse docenten uit het voortgezet onderwijs. De eerste vier interviews hebben niet geleid tot een grote hoeveelheid informatie, maar bestonden voornamelijk uit klachten over het huidige beleid van de eigen organisatie. Om meer informatie te kunnen verzamelen is er voor gekozen om de opzet van de interviews te herzien. Door middel van een literatuur- en internetonderzoek zijn er een aantal werkdrukverlagende maatregelen naar voren gekomen die tijdens de interviews in de vorm van een casus aan de docenten zijn voorgelegd zodat zij hier feedback op konden geven. De twee casussen die aanbod zijn gekomen hadden betrekking op de inzet van een nakijkassistent en een persoonlijk assistent leraar (PAL). Naast de interviews met de docenten is er voor gekozen om nog een aantal beleidsmakers van diverse Zeeuwse scholen te interviewen, om meer informatie te verkrijgen over een eventueel werkdrukbeleid dat wordt gevoerd. Geconcludeerd kan worden dat alle ondervraagde docenten en beleidsmakers aangaven dat hun organisatie geen specifiek werkdrukbeleid kende.
Werkdruk op het Scheldemond College, de oplossingen! Pagina 4
De belangrijkste aanbevelingen richten zich op het zoeken van slimme combinaties. Het is voor de organisatie van belang om slimme combinaties te maken. Een mogelijkheid hiervoor zou zijn om PAL-studenten in te zetten als nakijkassistent. Via de PAL-regeling komen er financiële middelen vrij, de kosten worden hierdoor beperkt en indien een PAL-student een extra werkdrukverlagende maatregel binnen zijn takenpakket uit zou kunnen voeren zorgt dit voor een werkdruk vermindering bij de docent.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBedrijfskunde - MER
InstituutAcademie voor Economie & Management
PartnersScheldemond College, Vlissingen
Datum2010-06-24
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk