De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ik zie, ik zie, geen technici

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ik zie, ik zie, geen technici

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het tekort binnen het beroepsonderwijs aan technische studenten is groot en zal alleen nog maar groter worden. Ook het ROC Westerschelde in Terneuzen wordt, zeker in de toekomst, met dit probleem geconfronteerd. In Zeeuws-Vlaanderen speelt de school een belangrijke rol met het enige onderwijsaanbod van (technische) beroepsopleidingen. Dit staat in verband met het arbeidsaanbod en de vertegenwoordigde (zware) industrie, en daarmee de regionale ontwikkeling. Om ook in de toekomst te voldoen aan de vraag naar personeel vanuit de industrie, staat in deze scriptie de volgende vraagstelling centraal:
Hoe kunnen VMBO-studenten uit Zeeuws-Vlaanderen aangezet worden, met behulp van communicatie, tot het kiezen van een technische studie bij ROC Westerschelde in Terneuzen?
Om deze vraag te beantwoorden is er literatuur- en internetonderzoek gedaan. Ook zijn er 375 enquêtes onder jongeren afgenomen en zijn er twee groepsgesprekken met leerlingen op het VMBO gevoerd. Hieruit komt naar voren dat jongeren een dynamische groep zijn. Voor hun leeftijd hebben zij dankzij oude en nieuwe media veel kennis tot hun beschikking. Dit maakt hen kritisch en daardoor is het moeilijker grip op hen te krijgen. Een ander gevolg van de informatiemaatschappij is dat jongeren zoeken naar houvast. Dit uit zich in de traditionele rolverdeling tussen jongens en meisjes en het grote belang dat aan waarden en normen wordt toegekend. Ook gaan technologie en sociale netwerken een steeds belangrijkere rol spelen. Dit vereist een vernieuwde visie, nieuwe strategieën en het anders inzetten van (nieuwe) media vanuit het vakgebied communicatie. Concluderend kan worden gesteld dat het voorlichtingsbeleid van ROC Westerschelde in Terneuzen te passief richting de middelbare scholen in de regio is. Als oplossing wordt voorlichting op middelbare scholen door ROC-scholieren en gediplomeerden aangedragen, waarbij realisme en persoonlijk contact centraal staan. Audiovisuele middelen zijn hierbij een geschikt middel om de boodschap over te brengen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingCommunicatie
AfdelingAcademie voor Economie & Management
PartnersROC Westerschelde, Terneuzen
Datum2007-06-25
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 25 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk