De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hoe functioneert de Raad van Toezicht van MEE Zeeland, en kan dit verbeterd worden?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Hoe functioneert de Raad van Toezicht van MEE Zeeland, en kan dit verbeterd worden?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In het kader van mijn opleiding Management, Economie en Recht aan de Hogeschool Zeeland te Vlissingen dient er een afstudeerstage gelopen te worden. De scriptie die u nu voor u heeft is het resultaat van deze afstudeerstage. Mijn afstudeerstage heb ik gelopen bij MEE Zeeland in Middelburg. MEE Zeeland is een organisatie die zich bezig houdt met het begeleiden en helpen van mensen met een handicap. Het onderwerp van mijn afstudeerstage is de Raad van Toezicht van MEE Zeeland. MEE Zeeland is redelijk recent overgestapt op het Raad-van-Toezicht-model. Het verzoek aan mij van de bestuurder van de organisatie, dhr. Brakman, was dan ook om uit te zoeken hoe het model in de praktijk in zijn werk gaat. Welke verschillen zijn er te bespeuren ten opzichte van theoretische kennis en de bestaande wet- en regelgeving? Wat mag de Raad van Toezicht van MEE Zeeland allemaal wel en niet? Zijn er punten die niet overeenkomen met de huidige situatie? Voor alle organisaties is het van groot belang om een goed toezichthoudend orgaan te hebben maar dit geldt mijns inziens des te meer voor organisaties in de zorgsector. In deze sector hebben werknemers tenslotte heel direct te maken met cliënten en is een goed functionerende organisatie van groot belang, een Raad van Toezicht neemt daarin een centrale rol in. Om goed onderzoek te kunnen verrichten heb ik een hoofdvraag en een aantal deelvragen opgesteld. Samen met mijn conclusies en aanbevelingen dienen de antwoorden op deze vragen te leiden tot informatie waar MEE Zeeland wat mee kan. Belangrijk in mijn onderzoek zijn ook zondermeer mijn interviews met 4 leden van de Raad van Toezicht geweest alsmede mijn interview met de bestuurder van MEE. Hopelijk kan MEE Zeeland na mijn stage beter vaststellen hoe de Raad van Toezicht momenteel functioneert en hoe dit concreet verbeterd kan worden indien nodig. Ik ga er vanuit dat mijn gehele scriptie kan leiden tot een verduidelijking ten aanzien van de huidige situatie ten aanzien van het Raad-van-Toezicht-model zowel in zijn algemeenheid als bij MEE Zeeland. In mijn bronnenlijst achterin deze scriptie staan de nodige verwijzingen naar nuttige sites en boeken die nog meer informatie kunnen bieden over dit onderwerp. Uit deze bronnen heb ik veel nuttige informatie kunnen halen. Ik hoop dat u het nodige leert omtrent het Raad-van-Toezicht-model en de situatie bij MEE Zeeland in het bijzonder door het lezen van deze scriptie.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBedrijfskunde - MER
AfdelingAcademie voor Economie & Management
PartnersMEE Zeeland, Middelburg
Jaar2010
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk