De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Orgaan- en weefseldonatie

duidelijkheid en zekerheid door registratie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Orgaan- en weefseldonatie

duidelijkheid en zekerheid door registratie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Omdat er een groot tekort is aan orgaandonoren, is er in dit onderzoek onderzocht hoe het verpleegkundig beroep staat tegenover orgaan- en weefseldonatie. Hierbij is geprobeerd een vergelijking te maken met een andere studierichting, die niet te maken heeft met de zorg en gezondheid om mogelijke verschillen aan te tonen. Het doel van dit onderzoek is gericht op het verzamelen van informatie bij de HBO-V en Bouwkunde studenten, over het kennisniveau, de standpunten, bereidheid tot orgaandonatie, motieven met betrekking tot donorregistratie/donorschap en de informatiebehoefte ten aanzien van orgaan- en weefseldonatie.
Onderzoeksvraag Dit onderzoek werd geleid door de centrale vraagstelling die als volgt luidde; ''Wat is in zijn algemeenheid het standpunt van de HBO-V en HBO Bouwkunde studenten op de HZ University of Applied Sciences ten aanzien van orgaan- en weefseldonatie en hoe groot is hun bereidheid tot orgaan- en weefseldonatie?''
Methode Dit onderzoek betreft een kwantitatief survey onderzoek, exploratief van aard. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van een bestaande vragenlijst die tot het draagvlakonderzoek behoort, welke een initiatief is van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en uitgevoerd is in opdracht van de Nederlandse Transplantatie Stichting.
Nadat de bestaande vragenlijst bestudeerd en aangepast is op de gestelde onderzoeksvragen, werd de vragenlijst via de schoolmail verstuurd aan derde- en vierdejaars HBO-V en Bouwkunde studenten op de HZ University of Applied Sciences.
Resultaten De onderzoekspopulatie bestond uit 65 respondenten, waarvan 80% van de respondenten geboren is tussen 1988 en 1991. Van deze 55 respondenten volgde 43% (N=24) de opleiding verpleegkunde en 57% (N=32) de opleiding bouwkunde. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de respondenten zich niet heeft geregistreerd, waardoor er geen uitspraak gedaan kan worden over de bereidheid tot donatie. Het onderzoek heeft namelijk een aantal beperkingen, waaronder de geringe onderzoekspopulatie. Er kan gesteld worden dat de meeste bevindingen vanuit de literatuur over het publieksbewustzijn en publieke meningsvorming ten aanzien van orgaandonatie, overeenkomt met de resultaten die uit het praktijkgericht onderzoek zijn gekomen. Dat er behoefte is aan informatie over de omgang met nabestaanden na het overlijden, is hier een voorbeeld van. Op de vraag of er een verschil is tussen de HBO-V en Bouwkunde, kan er geen betrouwbaar antwoord gegeven worden omdat er geen significante verschillen zijn aangetoond.
Conclusie en aanbevelingen Vanuit de onderzoeksresultaten van de totale onderzoekspopulatie (hoog opgeleide studenten) en de literatuur kan, met kleine voorzichtigheid, geconcludeerd worden dat ondanks alle inspanningen van de overheid om meer donoren te werven, het resultaat van het aantal registraties en donoren bij hoog opgeleide studenten tegenvalt. De onderzoeker vindt het daarom van belang om aan te bevelen dat het Actief Donor Registratiesysteem (ADR) in Nederland toegepast kan worden om het aantal registraties in het donorregister te laten stijgen. Men is in dit systeem verplicht te laten weten wel of geen orgaandonor te willen zijn. Met het ADR- systeem blijft de keuze vrij, alleen de registratie niet. Ook valt er volgens de onderzoeker aan te bevelen dat hoogopgeleide verpleegkundige studenten, als beroepsgroep een voorbeeldgedrag kunnen vertonen en persoonlijk bereid te staan tot orgaandonatie. Dit om het aantal toestemming van de nabestaanden, voor donatie in de praktijk te laten stijgen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersVlissingen, HZ University of Applied Sciences
Datum2012-08-31
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk