De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De vissenmaatlat onder de loep : een beoordeling van de waterkwaliteit voor vis

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De vissenmaatlat onder de loep : een beoordeling van de waterkwaliteit voor vis

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Sinds 2000 is de Kaderrichtlijn water (KRW) ingevoerd. Deze wet moet ervoor zorgen dat in 2015 alle waterlichamen in Europa een goede ecologische kwaliteit hebben of na derogatie uiterlijk in 2027. Dit betekent dat de Europese unie toestemming verleend om van een norm af te wijken. Deze ecologische kwaliteit wordt getoetst door middel van maatlatten. Er zijn voor verschillende parameters: chemie, hydromorfologie en ecologie maatlatten opgesteld. Voor de ecologie is de vissenmaatlat één van de kwaliteitselementen waar op getoetst wordt. Omdat niet elk waterlichaam gelijk is, zijn er binnen de KRW voor Nederland 42 typen aangewezen welke elk hun eigen referentiebeeld hebben. Deze 42 typen zijn op te delen in drie groepen watertypen de lijnvormige wateren (M1 t/m M10), de meervormige wateren (M10 t/m M32) en de stromende wateren (R1 t/m R18). De maatlatscore geeft aan in welke ecologische toestand het beoordeelde waterlichaam zich bevindt. Om een goede ecologische kwaliteit te waarborgen moeten de maatlatten en grenzen hiervan robuust en ambitieus zijn.
Aan de hand van de verzamelde gegevens blijkt dat dit niet voor alle watertypen het geval is. De lijnvormige wateren scoren qua ecologisch beeld goed maar in de praktijk blijkt dit niet het geval. Dit komt omdat het ambitie niveau van deze groep wateren laag lijkt.Het referentie beeld waar aan getoetst wordt is door experts opgesteld en deze zijn mogelijk te voorzichtig geweest met het stellen van het ambitie niveau van de referentie voor deze wateren. Deze maatlatten kunnen dus nog verbeterd worden.
De meervormige waterlichamen scoren duidelijk minder als de lijnvormige wateren. Dit komt doordat er voor deze wateren een referentiebeeld is opgesteld aan de hand van onverstoorde referentie meren buiten Nederland. Doordat er in Nederland veel menselijke invloed is, wordt er al snel onder het niveau gescoord. Het ambitie niveau van de maatlatten is reëel gesteld en voldoen aan de verwachtingen. Wel moet er nog gekeken worden naar de deelmaatlat voor soorten totaal. Deze deelmaatlat scoort telkens vele malen hoger als de rest van de deelmaatlatten binnen de maatlat. Dit wijst op een te laag ambitie niveau. Verder geven de maatlatten een duidelijk beeld van de situatie voor vis in Nederland hier zal nog een hoop aan verbeterd moeten worden.
De stromende wateren hebben de laagste scores op de maatlatten. Dit is grotendeels te wijten aan de grote mate van verstuwing, kanalisatie. Deze wateren zouden beter beoordeeld kunnen worden aan de hand van de lijnvormige wateren. Verder voldoen de maatlatten voor stromend water aan de verwachting. Ook bij deze typen water moet er nog een hoop gebeuren voor een goede waterkwaliteit voor vis.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingWatermanagement/ Aquatische Ecotechnologie
AfdelingDelta Academy
PartnersAquaterra, Geldermalsen
Jaar2008
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 25 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk