De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De juiste trim, maakt het verschil

De optimale trim voor de MV Fivelborg

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De juiste trim, maakt het verschil

De optimale trim voor de MV Fivelborg

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

‘’De internationale zeescheepvaart levert een hoge bijdrage aan de wereldwijde luchtvervuiling’’ stellen de milieuclubs in dit land. Zij maken zich druk om de hoeveelheid bevuiling van de binnensteden door de uitstoot van schepen (Ravage Webzine, 2016). Door brandstof te besparen zal de uitstoot van vervuilende stoffen afnemen. Ook zullen de kosten voor de rederij afnemen wanneer brandstof bespaart wordt (Milieu centraal, 2017).
Het doel van dit onderzoek is het vinden van een optimale trim voor de MV Fivelborg waarbij het brandstofverbruik zo laag mogelijk is. De resultaten uit dit onderzoek kunnen gebruikt worden om de uitstoot te beperken en de kosten voor de rederij te minimaliseren.
Door vier praktische deelvragen te beantwoorden is de centrale vraag van het onderzoek beantwoord. In het onderzoek stond de volgende vraag centraal:
‘’Wat is de meest optimale trimsituatie voor de MV Fivelborg waarbij het brandstofverbruik van de voortstuwingsmotor het laagst is?’’
Ten behoeve van de beantwoording van de probleemstelling worden praktische deelvragen behandeld. Deze luiden als volgt:
1. Wat is het gemiddeld brandstofverbruik van de voortstuwingsmotor bij verschillende deplacementen?
2. Wat is het gemiddeld brandstofverbruik en de gemiddelde belasting van de voortstuwingsmotor bij dienstsnelheid?
3. Wat is het verschil in brandstofverbruik bij verschillende trimsituaties?
4. Wat is het verschil in vaart bij verschillende trimsituaties?
Tijdens het onderzoek werd gekeken naar verschillende trimsituaties, de bijbehorende diepgangen en het brandstofverbruik. De metingen worden uitgevoerd bij verschillende trimsituaties. De trimsituaties zijn -20 cm, 0 cm, +20 cm, +40 cm +60 cm, +80 cm en +100 cm. Hierbij is een negatieve trim, een trimsituatie voorover en een positieve trim, een trimsituatie achterover.
Uit de resultaten van het onderzoek is geconcludeerd dat aan boord van de MV Fivelborg de optimale trimsituatie voor een zo laag mogelijk brandstofverbruik van de voortstuwingsmotor de volgende is:
- Tv : 6,52 / 6,36 m - Ta : 6,72 / 6,76 m - Trim : +0,20 / +0,40 m - Deplacement : ± 14183 ton - Belasting hoofdmotor : 72 % - Pitch : ± 74,4 %
Wat resulteert in een brandstofverbruik van 519,4 kg per uur. In dit uur legt de MV Fivelborg een afstand van 10,6 nM af. Dit resulteert in een brandstofverbruik van 49,0 kg per nautische mijl.
Om zo nauwkeurig mogelijk onderzoek te doen, worden de onderzoeksmethodes zo goed mogelijk nageleefd. Ondanks dit bevatten de metingen fouten waardoor de nauwkeurigheid van het onderzoek beïnvloed wordt.
De conclusies die zijn getrokken gelden maar voor één bepaald deplacement en bepaalde diepgangen. Om meer ideale trimsituaties te verkrijgen, moeten meer metingen uitgevoerd worden.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingMaritiem Officier
AfdelingDe Ruyter Academie
PartnersRoyal Wagenborg
Jaar2018
TypeWorkingpaper
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk