De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ikazia ziekenhuis

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ikazia ziekenhuis

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Deze scriptie is geschreven naar aanleiding van de recente ontwikkelingen in de financiering van
ziekenhuizen in Nederland. Door de verandering van budgetfinanciering naar
prestatiebekostiging zijn de ziekenhuizen genoodzaakt om te sturen op de omzet. In de huidige
situatie wordt de omzet van het Ikazia ziekenhuis eenmaal per jaar vastgesteld en verantwoord
in het kader van de jaarrekening. Bij het management van het Ikazia ziekenhuis is de vraag
ontstaan naar een maandelijkse verantwoording van de omzet. Deze opdracht dient tevens als
afsluiting van de studie bedrijfseconomie aan de HZ University of Applied Sciences. De
aanleiding van de afstudeeropdracht leidt tot de volgende probleemstelling:
‘Op welke wijze kan de omzet van het Ikazia ziekenhuis worden bepaald zodat deze tijdig,
volledig en juist kan worden vastgesteld en gerapporteerd?’
Als doelstelling voor het onderzoek wordt een implementatieplan voorzien om het nieuwe proces
in te kunnen richten. Dit plan moet leiden tot een beleidsdocument waarin alle belangrijke
informatie en stappen van het proces zijn gebundeld. Deze stappen dienen als leidraad voor de
maandelijkse procedure van omzetbepaling bij het Ikazia ziekenhuis. Aan de hand van de
beschreven stappen kan het proces worden ingericht en in gebruik genomen. Wanneer de
omzet maandelijks kan worden vastgesteld kan deze worden afgezet tegen de gemaakte
afspraken met de zorgverzekeraars. Tevens kan het resultaat van het Ikazia ziekenhuis worden
bepaald waarmee het management wordt voorzien van stuurinformatie.
Aan de hand van de beschikbare literatuur is onderzocht hoe de omzet van het Ikazia ziekenhuis
vanuit de theorie kan worden vastgesteld. Vervolgens is verder ingegaan op de inhoud van de
afzonderlijke omzet onderdelen die samen te totale omzet vormen. Na het theoretische
onderzoek is het tot stand komen van de omzet bij het Ikazia ziekenhuis beschreven aan de
hand van praktijkonderzoek. Daarbij is het proces van omzetbepaling in het kader van de
jaarrekening geobserveerd. Aan de hand van deze observatie zijn de knel- en verbeterpunten in
het huidige proces geanalyseerd en beschreven. Deze knel- en verbeterpunten zijn
meegenomen bij het beschrijven van de toekomstige situatie waarin de omzet maandelijks kan
worden vastgesteld. De stappen die genomen moeten worden om het nieuwe proces te
realiseren zijn beschreven in het onderzoek en worden als aanbeveling aangeboden aan het
Ikazia ziekenhuis.
De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is, dat er een beleidsdocument moet komen waarin
het nieuwe proces tot in detail is beschreven. In de huidige situatie is er geen document of
verslag beschikbaar waarin staat op welke wijze de omzet wordt bepaald. Daardoor is niet altijd
even duidelijk waar de verantwoording ligt van bepaalde activiteiten in het proces. Om dit in de
nieuwe situatie te voorkomen moet worden beschreven waar de verantwoordelijkheden liggen en
wanneer de onderliggende activiteiten moeten worden uitgevoerd. Daarnaast moeten er
rapportagemodellen worden gebouwd waarmee de data uit de verschillende systemen kan
worden ontsloten en gerapporteerd. Om de aanbevolen stappen daadwerkelijk uit te kunnen
voeren is er een implementatieplan gemaakt die als eindproduct van dit onderzoek wordt
aangeboden. Aan de hand van dit implementatieplan kunnen de beschreven stappen ook
daadwerkelijk worden uitgevoerd en zijn ze tevens meetbaar.
Dit onderzoek vormt de basis van het proces waarmee de omzet van het Ikazia ziekenhuis
maandelijks kan worden vastgesteld en gerapporteerd.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBedrijfseconomie
InstituutAcademie voor Economie & Management
PartnersIkazia ziekenhuis, Rotterdam
Datum2014-07-07
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk