De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Betere doorstroming van patiënten op de polikliniek oogheelkunde van het Maasstad Ziekenhuis

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Betere doorstroming van patiënten op de polikliniek oogheelkunde van het Maasstad Ziekenhuis

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Deze scriptie betreft een onderzoek naar de doorstroming van patiënten en capaciteit op de polikliniek oogheelkunde van het Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam. Hiervoor is gebruik gemaakt van de Theory of Constraints (ToC).

De hoofdvraag in dit onderzoek luidt: Hoe kan de doorstroming van de patiënten en de capaciteit op de polikliniek oogheelkunde worden verbeterd (volgens ToC)?

Een patiënt wil het liefst zo snel mogelijk geholpen worden in het ziekenhuis. Om als patiënt snel geholpen te kunnen worden is het belangrijk om een vlotte toegang tot het ziekenhuis te hebben en dat je, eenmaal in het ziekenhuis, zo gauw mogelijk geholpen wordt. Deze twee factoren zijn de basis voor een goede doorstroming van patiënten in het ziekenhuis. Ze zijn te definiëren als:

1) De toegangstijd voor de patiënt tot het ziekenhuis,
2) De snelheid waarmee de patiënt op de poli in het ziekenhuis wordt geholpen.

Daarbij is het van belang dat de specialist voldoende tijd heeft om de patiënt te helpen. Op de polikliniek oogheelkunde is er sprake van lange wachttijden voor de patiënten omdat de specialist er veel in het spreekuur moet zien. Dit resulteert onder andere in ontevreden patiënten en een hoge werkdruk bij de specialist.

De overheid heeft een minimale norm gesteld (Treeknorm) waarbinnen de patiënt terecht kan of behandeld wordt om de kwaliteit van de zorg te handhaven. Het Maasstad Ziekenhuis heeft zich tot doel gesteld dat hier tenminste aan moet worden voldaan en daarnaast wil het ziekenhuis concurrerende toegangstijden hebben met de omliggende ziekenhuizen in de regio.

Om die doelstelling te behalen is de snelheid waarmee de patiënten op de polikliniek worden geholpen afhankelijk van de zorgprocessen. Voor de poli oogheelkunde van het Maasstad Ziekenhuis zijn Cataract, Diabetes, Orthoptie (kinderen) en Glaucoom de belangrijkste zorggroepen die te definiëren zijn omdat deze onder een specifieke aandoening (DBC) vallen en omdat ze het vaakst voorkomen. Deze zorggroepen hebben allen een capaciteitsprobleem waardoor de doelstelling van het Maasstad Ziekenhuis niet kan worden gehaald.

Met de ongewenste effecten is de onderliggende oorzaak van het capaciteitsprobleem zichtbaar en kan er onderzoek gedaan worden om het probleem op te lossen. Dit gebeurt volgens de toepassing van de 5 stappen van de Theory of Constraints (ToC). In deze theorie staat het opsporen en proberen te optimaliseren van het knelpunt in een proces centraal. De oogarts is de constraint op de polikliniek oogheelkunde en om door deze zo maximaal mogelijk te benutten kan de doorstroming van de patiënten verbeteren. Volgens de ToC gedachte worden alle werkzaamheden en capaciteiten ondergeschikt gemaakt aan de werkzaamheden van de constraint, dit geldt met name voor de ondersteuning van de oogarts.

ToC gaat ervan uit dat er met dezelfde capaciteit meer gedaan kan worden. Alleen als daar echt noodzaak voor is kan er voor 'uitbreiding van de constraint', worden gekozen. Dit zou voor het oplossen van het capaciteitsprobleem betekenen:

• Het spreekuurrooster anders inrichten,
• De oogarts op extra spreekuren inzetten,
• Extra 4e oogarts aanstellen

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingLogistics Engineering
AfdelingDe Ruyter Academie
Domein Technology, Water & Environment
AfstudeerorganisatieMaasstad Ziekenhuis, Rotterdam
Datum2010-04-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk