De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hoe bevalt het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis

evaluatie voorlichtingsavond voor zwangeren en hun partners

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Hoe bevalt het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis

evaluatie voorlichtingsavond voor zwangeren en hun partners

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis wilde laten onderzoeken hoe tevreden zwangeren en hun partners zijn over de voorlichtingsavond op de kraamafdeling van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis en of er punten zijn die voor verbetering vatbaar zijn. Directe aanleiding waren de klachten die de verloskundigenmaatschap uit Middelburg ontving van haar cliënten over deze voorlichtingsavond.
In het onderzoek staat dan ook de volgende onderzoeksvraag centraal: "In hoeverre beantwoordt de voorlichtingsavond op de kraamafdeling van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis aan de verwachtingen van zwangeren en hun partners?"

Dit onderzoek is een kwantitatief beschrijvend onderzoek. In het praktijkgericht onderzoek is gebruik gemaakt van surveyonderzoek, waarbij er een eenmalige half-gestructureerde schriftelijke vragenlijst is afgenomen bij zwangeren en hun partners die de voorlichtingsavond bezochten. Daar waar relevant is mogelijkheid geboden voor een toelichting op de vragen. De meting is uitgevoerd in een selecte steekproef en is afgenomen in de onderzoeksperiode van 19 maart 2012 tot en met 18 april 2012, waarbij er zes voorlichtingsavonden geëvalueerd zijn. Er is gebruik gemaakt van het statistische analyseprogramma SPSS om de data te verwerken en te analyseren.
Uit het onderzoek waarbij 108 enquêtes betrokken zijn, blijkt dat zwangeren en hun partners over het algemeen heel tevreden zijn over de structuur en inhoud van de voorlichtingsavond, evenals over de presentatievaardigheden van de voorlichter. Uit de resultaten blijkt echter dat een aantal zwangeren en hun partners variatie in informatieoverdracht missen. Vooral afwisseling tussen leermethoden om de informatie over te brengen wordt gemist. Een minderheid van de deelnemende zwangeren en partners aan het survey-onderzoek is niet helemaal tevreden over de presentatievaardigheden van de voorlichters. Zij missen vooral structuur en een duidelijke lijn in de presentatie.

De voorlichtingsavond op de kraamafdeling van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis beantwoordt goed aan de verwachtingen van zwangeren en hun partners. Een grote meerderheid van de deelnemers aan het survey-onderzoek zouden de voorlichtingsavond aanraden aan andere aanstaande ouders. Het gemiddelde rapportcijfer wat de zwangeren en hun partners aan de voorlichtingsavond geven is een 7.7.

Aanbevelingen ter verbetering van de voorlichtingsavond voor de organisatie hebben vooral betrekking op de structuur (informatieoverdracht) en op de presentatievaardigheden van de lesgevers. Een duidelijkere opbouw en structuur in de presentatie en het afwisselen van verschillende leermethoden, bijvoorbeeld door een meer visuele presentatie, dragen bij aan de verwachtingen van aanstaande ouders wat betreft voorlichting. Ook is het aan te bevelen om de voorlichtingsavonden beter kenbaar te maken met behulp van de media. Ten slotte verdient het aanbeveling om gebruik te maken van een multidisciplinaire aanpak tijdens de voorlichtingsavond, door naast de verpleegkundige/kraamverzorgster als voorlichter ook andere disciplines die werkzaam zijn in de moeder-kind-zorg in het ziekenhuis (verloskundige, gynaecoloog, kinderarts, lactatiekundige, anesthesist) mee te laten werken aan de voorlichtingsavond

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
InstituutAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersAdmiraal De Ruyter Ziekenhuis, Vlissingen
Datum2012-08-31
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk