De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een kwalitatief onderzoek naar factoren die van invloed zijn op gedragsbehoud na afloop van de BeweegKuur

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een kwalitatief onderzoek naar factoren die van invloed zijn op gedragsbehoud na afloop van de BeweegKuur

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De opdrachtgever voor dit onderzoek is huisartsenpraktijk Dokters en Co in Terheijden. Dokters en Co biedt de BeweegKuur aan. De BeweegKuur is een leefstijlinterventie die zich richt op mensen met een, aan gewicht gerelateerd, gezondheidsrisico. De BeweegKuur richt zich op het vergroten van de lichamelijke activiteit en gezonde keuzes maken op het gebied van voeding en beweging en krijgen begeleiding bij gedragsverandering. Het doel van gedragsverandering is gedragsbehoud. Een duurzame gedragsverandering vindt plaats wanneer de gezonde nieuwe leefstijl net zo normaal is geworden als de oude leefstijl was. De aanleiding van dit onderzoek is de vraag vanuit het stage bedrijf om te onderzoeken welke factoren invloed hebben op gedragsbehoud na afloop van de BeweegKuur. Door inzichtelijk te maken welke factoren invloed hebben op gedragsbehoud na afloop van BeweegKuur hoopt Dokters en Co een verbeterslag te maken op gebied van gedragsbehoud na afloop van de BeweegKuur.
Methode
Kwalitatief onderzoek is uitgevoerd binnen huisartsenpraktijk Dokters en co in Terheijden. De gegevens zijn verzameld doormiddel van semigestructureerde interviews. De respondenten zijn thuis geïnterviewd. Na afname zijn de interviews uitgewerkt en geanalyseerd. Bij het analyseren van de gegevens is methodisch te werk gegaan volgens Miles en Huberman. Fragmenten zijn gecodeerd, axiaal gecodeerd en de coderingen zij terug gebracht tot kernthema’s. De resultaten zijn beschreven aan de hand van de kernthema’s.
Resultaten
Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat attitude tegenover de nieuwe leefstijl positief is en dat de respondenten gemotiveerd zijn om meer te gaan of gezonder te blijven eten en bewegen. Begeleiding naar reguliersport aanbod en aandacht voor voeding worden gemist. Respondenten hebben steun gehad van hun omgeving bij hun leefstijlverandering en het lukt hen om doelen te behalen. Het gevoel van eigen effectiviteit wordt vergroot wanneer het goed gaat en het wordt verminderd wanneer het niet loopt zoals ze willen. Respondenten missen vaardigheden om gedrag vol te houden. De respondenten die de BeweegKuur hebben afgerond zitten in de fase van gedragsbehoud. De respondenten die nog meedoen aan de BeweegKuur bevinden zich in de actiefase. Zij zitten nog middenin de fase van gedragsverandering.
Conclusies
Hieruit kan geconcludeerd worden dat een positieve attitude, steun vanuit de sociale omgeving, het gevoel van eigen effectiviteit en het loslaten van deelnemers in de fase van gedragsbehoud een positieve invloed hebben op gedragsbehoud na afloop van de BeweegKuur in Terheijden. Gedragsbehoud na afloop van de BeweegKuur in Terheijden kan vergroot worden door deelnemers te begeleiden naar regulier sportaanbod, kennis te vergroten over voeding, het leren omgaan met negatieve ervaringen en deelnemers pas laten uitstromen wanneer zij in de fase van gedragsbehoud bevinden.
Aanbevelingen
De volgende aanbevelingen zijn gedaan om gedragsbehoud te vergroten. Ten eerste moet de uitstroom naar regulier sportaanbod vergroot worden. Ten tweede moet een beweegbuddy aangesteld worden. Daarnaast moeten proeflessen aangeboden worden en met een sociale kaart opgesteld worden. Ten vijfde moet binnen de BeweegKuur aandacht worden besteed aan omgang met lastige situaties en moeten momenten worden ingebouwd waarin tijd is om lastige situaties en vragen te bespreken. Ten zevende moet nazorg na afloop van de BeweegKuur aangeboden worden. Vervolgens moet voorlichting gegeven worden over voeding en moet als laatste onderzoek uitgevoerd worden waarom deelnemers meerdere malen deelnemen aan de BeweegKuur.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSport- & Bewegingseducatie
AfdelingScaldis Academy
Datum2015-06-30
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk