De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Van student naar beginnend verpleegkundige

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Van student naar beginnend verpleegkundige

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De aansluiting tussen de opleiding verpleegkunde en de beroepspraktijk is een actueel en veel besproken onderwerp. Het onderwerp voor dit onderzoek is voortgekomen uit de pilot-study van Marcelissen (2011) naar de aansluiting tussen opleiding en praktijk van de pasafgestudeerde bachelor verpleegkundige. Binnen dat onderzoek is een samengestelde vragenlijst ontwikkeld om te kijken wat de alumni 2010 vinden van de aansluiting tussen de opleiding en de praktijk. Dit onderzoek heeft als doel om na te gaan of de items uit de samengestelde vragenlijst aansluiten bij wat er speelt onder de beginnend verpleegkundigen. De onderzoeksvraag luidt:
Welke factoren spelen een rol bij de aansluiting tussen opleiding en praktijk van de alumni 2010 van de bacheloropleiding verpleegkunde aan de Hogeschool Zeeland?

Het onderzoek is kwalitatief van aard en het betreft een eenmalige dataverzameling. Het onderzoek heeft plaatsgevonden door het afnemen van semigestructureerde interviews. De onderzoekspopulatie bestaat uit een selecte groep respondenten. De geluidsopnames zijn uitgetypt, en uit de analyse van de databestanden zijn 13 factoren naar voren gekomen. De factoren zijn geordend, waardoor er vier thema's zijn ontstaan, ieder opgebouwd uit twee of meer factoren.

Het eerste thema is 'verwachtingen'. Uit dit onderzoek komt naar voren dat de respondenten weinig tot geen verwachting hadden van de opleiding, het beroep en de praktijk. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de factoren die hierbij horen geen invloed hebben gehad op de aansluiting. Het tweede thema is 'de opleiding'. De kwaliteit van de opleiding is volgens de respondenten niet altijd voldoende. Vooral het kennisniveau van anatomie en pathologie zou te laag zijn. De respondenten hebben tijdens hun eerste baan zelf nog extra kennis moeten vergaren. Voorbereiding op de praktijk was er nauwelijks. Het derde thema is 'aansluiting opleiding en praktijk'. Niet alle respondenten werden goed ingewerkt op hun werk, sommigen zelfs helemaal niet. Ze ervaarden als snel een grote mate van verantwoordelijkheid. De aansluiting is over het algemeen als goed ervaren. Het vierde thema is 'de praktijk'. De respondenten geven hierbij aan dat ze tevreden zijn met hun huidige werk. Dit kan van invloed zijn geweest op hun ervaring van de aansluiting tussen opleiding en praktijk, maar het kan er ook een gevolg van zijn. De meerderheid van de respondenten geeft aan dat ze meer willen dan 'gewoon' verpleegkundige zijn. Aan de hand van de resultaten wordt gekeken welke items toegevoegde waarde zullen hebben voor de samengestelde vragenlijst.

Gebaseerd op de uitkomsten van dit onderzoek worden verschillende aanbevelingen gedaan. De opleiding zou meer aandacht mogen besteden aan het feit dat de overgang naar de praktijk niet altijd makkelijk is. Daarnaast zou er meer les mogen komen in anatomie en pathologie. Voor de beroepspraktijk is het aan te bevelen om een gedegen inwerkprogramma te hebben voor pasafgestudeerde verpleegkundigen. Als laatste worden enkele aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek. De data analyse van dit onderzoek zou door een onafhankelijke onderzoeker herhaald moeten worden om de betrouwbaarheid te vergroten. Als de samengestelde vragenlijst is aangepast, zou onder een grotere onderzoeksgroep gekeken kunnen worden hoe de aansluiting tussen opleiding en praktijk verloopt.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
InstituutAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersHZ University of Applied Sciences, Vlissingen
Datum2011-11-30
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk