De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Beter leven met dementie

zorgmarketing in optima forma

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Beter leven met dementie

zorgmarketing in optima forma

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Voor dit rapport is onderzoek gedaan op micro-, meso- en macro niveau binnen de zorgmarkt. Daarnaast is empirisch onderzoek gedaan, waarna een positionerings- en marketingadvies is gegeven om een kansrijke marktintroductie mogelijk te maken. Hieronder volgen enkele belangrijke conclusies en aanbevelingen. In het rapport wordt ingegaan op de probleemstelling: "Teneinde een kansrijke marktintroductie mogelijk te maken, is inzicht nodig in de behoefte aan de MemorieKlok onder verzorgings- en verpleeghuizen, waarbij dient te worden onderzocht welke positionering hieraan bijdraagt".
Conclusies desk research
Uit het desk research komt naar voren dat dementie volksziekte nummer één in Nederland wordt. Daarbij wordt het belang van onderscheidend vermogen, innovatie en cliëntgerichte zorg groter door de opkomst van marktwerking en kleinschalige zorg. Verder blijkt de samenwerking met stichting Beter leven met dementie van groot belang. Tevens heeft het bedrijf het first-mover advantage omdat er nog geen concurrentie bestaat.
Conclusies Empirisch onderzoek
Uit empirisch onderzoek blijkt dat ondanks de grote behoefte aan non-farmacologische interventies binnen de zorgmarkt, veelal informatie hierover ontbreekt binnen alle lagen van
een zorgorganisatie. Tevens komt naar voren dat er veel betrokkenen zijn bij het beslissingsproces voor een investering. Draagkracht binnen de organisatie is daarom essentieel, vooral op de werkvloer. De belangrijkste investeringscriteria zijn duurzaamheid, gebruiksvriendelijkheid en functionaliteit. De prijs wordt als minder belangrijk ervaren wanneer de investering meerwaarde voor de cliënt biedt. Daarentegen blijkt echter dat ondanks het feit dat men in de MemorieKlok geïnteresseerd is, men het ook prijzig of zelfs onbetaalbaar vindt. Dit betekent dat de prijs/kwaliteitsverhouding niet in evenwicht is. Men onderschrijft de voordelen van de MemorieKlok maar men is niet geïnteresseerd in enkel een product. Dit komt vooral doordat service en implementatie cruciaal zijn voor het effect.
Gevolgen Empirisch onderzoek
Dankzij de korte communicatielijnen binnen het bedrijf, kunnen beslissingen snel worden genomen. Dit heeft erin geresulteerd dat niet meer de MemorieKlok wordt geleverd maar hetgeen waar de markt behoefte aan heeft: de MemorieMethodiek, bestaande uit de MemorieKlok en training/coaching. De doelstelling is om 100 MemorieMethodieken af te zetten in het eerste jaar.
Aanbevelingen
Om deze doelstelling te behalen, zijn een aantal aanbevelingen gedaan. De eerste aanbeveling om de bedrijfsnaam in MemorieCare te wijzigen, is inmiddels doorgevoerd. Verder is aanbevolen de strategieën Marktpenetratie, Differentiatie, Product-Intimacy en Rapid Skimming te volgen. Hierbij dient een maatschappelijk betrokken imago te worden gecreëerd door middel van de samenwerking met stichting Beter leven met dementie. Aangezien er nog geen concurrentie is, dient enkel op imago te worden gedifferentieerd en alleen over de MemorieMethodiek te worden gecommuniceerd. Daarbij wordt de MemorieMethodiek gepositioneerd als dé duurzame psychosociale interventie voor beter leven met dementie, zowel voor de cliënt, familie als verzorgenden. De categoriebehoefte en merkbekendheid moeten worden ontwikkeld aan de hand van push- en pull marketing in persoonlijke communicatie en direct marketing. Met name persoonlijke verkoop, sociale media en seminars/workshops zijn hierbij erg belangrijk. In dit rapport worden bovenstaande conclusies en aanbevelingen uiteengezet en verder toegelicht.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingCommerciële Economie
InstituutAcademie voor Economie & Management
PartnersMemorieCare B.V.
Datum2012-06-27
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk