De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kennis van oncologieverpleegkundigen in opleiding van hoofdhuidkoeling

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Kennis van oncologieverpleegkundigen in opleiding van hoofdhuidkoeling

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Sinds de jaren '70 wordt hoofdhuidkoeling in Nederland toegepast. Hoofdhuidkoeling wordt toegepast om haaruitval bij chemotherapie te verminderen. Haaruitval ten gevolgen van chemotherapie wordt gezien als één van de meest schrijnende bijwerkingen bij de behandeling van kanker (Grevelman & Breed, 2004). Patiënten geven aan dat het verliezen van het hoofdhaar, het verliezen is van de eigen identiteit. Doordat haarverlies zichtbaar is voor de patiënt, maar ook voor de omgeving, wordt de patiënt voortdurend aan de behandeling en de ziekte herinnerd. Doordat het haarverlies vaak van tijdelijke aard is, wordt dit door de hulpverleners vaak als niet belangrijk gezien, terwijl het door de patiënten als een van de meest belastende bijwerkingen van chemotherapie wordt ervaren (Hurk, Breed, Nortier, & Coebergh, 2011).

Om patiënten een succesvolle behandeling met hoofdhuidkoeling te geven is het van belang dat oncologie verpleegkundigen over de juiste kennis en vaardigheden beschikken om deze toe te passen.
Daarom luidt de onderzoeksvraag bij dit onderzoek: "Welke kennis hebben oncologieverpleegkundigen in opleiding, over chemotherapie en hoofdhuidkoeling en hoe kijken zij tegen hoofdhuidkoeling aan?"

Er is een kwantitatief onderzoek uitgevoerd naar de kennis, ervaring en mening van oncologieverpleegkundigen in opleiding over hoofdhuidkoeling. Het survey onderzoek is gedaan op vijf verschillende hogescholen waar de opleiding tot oncologieverpleegkundigen wordt gegeven. In de enquête worden de respondenten gevraagd over hun kennis over hoofdhuidkoeling en om hun mening hierover.
Uit de resultaten blijkt dat oncologieverpleegkundigen in opleiding weinig kennis hebben over hoofdhuidkoeling en beschikken zij over weinig ervaring met hoofdhuidkoeling. De verpleegkundigen in opleiding geven aan dat hoofdhuidkoeling voor patiënten als belastend kan wordt gezien.

Bij het uitvoeren van een volgend onderzoek is het van belang een duidelijk beeld te krijgen over de kennis van oncologieverpleegkundigen over hoofdhuidkoeling. Hierbij zullen de kennisvragen verder moeten worden uitgebreid en uitgediept om een nog beter beeld te krijgen van de kennis van oncologieverpleegkundigen in opleiding.
Om een beter beeld te krijgen over de ervaringen en meningen van oncologieverpleegkundigen in opleiding zal er een kwalitatief onderzoek verricht moeten worden om zodoende verdieping in de dataverzameling te verkrijgen.
Om het kennisniveau te laten stijgen is het een aanbeveling om in de algemene HBO- en MBO- opleiding tot verpleegkundigen te beginnen met informatieverstrekking over hoofdhuidkoeling.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
InstituutAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersHZ University of Applied Sciences, Vlissingen
Datum2012-06-27
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk