De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Handhygiëne

Een praktijkgericht onderzoek naar handhygiëne onder de medewerkers van verpleeghuis Weyevliet - Vlissingen (WVO - zorg)

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Handhygiëne

Een praktijkgericht onderzoek naar handhygiëne onder de medewerkers van verpleeghuis Weyevliet - Vlissingen (WVO - zorg)

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Achtergrond en aanleiding
Uit onderzoek blijkt dat zorggerelateerde infecties in verpleeghuizen kunnen ontstaan door het niet naleven van hygiëneregels. Handhygiëne vormt de basis in het directe fysieke contact met de oudere om de kans op overdracht van zorggerelateerde infecties te voorkomen. Dit onderzoek heeft als doel inzicht te krijgen in hoeverre de verzorgenden en verpleegkundigen binnen verpleeghuis Weyevliet werken conform het protocol handhygiëne en de algemene Europese richtlijn voor handhygiëne van de World Health Organization (WHO).

Methoden
Om de onderzoeksvraag te beantwoorden is een survey- en observatieonderzoek uitgevoerd onder medewerkers van verpleeghuis Weyevliet. De enquête is aan de hand van een literatuurstudie opgesteld en is digitaal ingevuld (N=48). Bij de observaties is gebruik gemaakt van een observatielijst van de WHO. De observaties (N=40) hebben verhuld plaatsgevonden. Alle resultaten zijn verwerkt en geanalyseerd met behulp van het programma Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).

Resultaten
De enquête is door 26 van de 48 medewerkers ingevuld. Een kwart van de respondenten vindt: dat zij voldoende kans hebben gehad om te oefenen met het protocol handhygiëne, dat door het gebruik hiervan eenduidiger gewerkt zal worden en dat het protocol handhygiëne de kwaliteit van zorg verhoogt. De helft van alle respondenten heeft de kennisvragen onjuist beantwoord. Handreiniging wordt minder vaak toegepast na contact met lichaamsvocht van de cliënt en het wordt vaker toegepast na het aanraken van de omgeving van de cliënt. Vergelijking van het survey- en observatieonderzoek laat zien dat respondenten wel aangeven handreiniging toe te passen maar dit in werkelijkheid niet altijd doen.

Discussie
De houding van respondenten tegenover het protocol handhygiëne is positief. Eén vijfde deel van de respondenten kent het protocol handhygiëne niet. Dit verklaart deels waarom de handhygiëne niet (goed) wordt uitgevoerd. Slechts een kwart van alle respondenten heeft de afgelopen twee jaar bijscholing gevolgd, dit is een mogelijke verklaring voor het kennistekort. Niet alle respondenten voerden handreiniging correct uit tijdens de observatiemomenten. Door de lage respons (54%) is het onderzoek niet representatief en de externe validiteit is verlaagd doordat het onderzoek slechts op één locatie van WVO-zorg heeft plaatsgevonden.

Conclusie en aanbevelingen
De verzorgenden en verpleegkundigen binnen verpleeghuis Weyevliet werken niet geheel conform het protocol handhygiëne van WVO-zorg en de algemene Europese richtlijn voor handhygiëne van de WHO. De medewerkers hebben weinig kennis over dit protocol en de richtlijn. Tevens blijkt dat respondenten wel aangeven handhygiëne uit te voeren maar dit in de praktijk niet altijd doen. Een aanbeveling voor WVO-zorg is het geven van bijscholing over handhygiëne. Een aanbeveling voor de opleidingsinstellingen is om tijdens praktijklessen de handhygiëne te toetsen. Ten slotte wordt vervolgonderzoek aanbevolen met een grotere populatie, zodat generaliseerbaarheid van de resultaten mogelijk is.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersVerpleeghuis Weyevliet, Vlissingen
Datum2016-02-17
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk