De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Veiligheid in het laagspanningsdistributienet

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Veiligheid in het laagspanningsdistributienet

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De toezichthouder ACM van de netbeheerders in Nederland eist inzicht te geven in de veiligheid van de elektriciteitsdistributienetten van DNWB. Het is dan ook zaak analyses uit te voeren in diverse deelnetten waarbij wordt aangetoond hoe het met de veiligheid van de deelnetten is gesteld. In het onderzoek komt naast de aanrakingsveiligheid ook de kortsluitvastheid aan de orde.
Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen of er knelpunten zijn op basis van netveiligheid in Zeeland. Om dit doel te kunnen bereiken is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Wat zijn de knelpunten qua netveiligheid in het laagspanningsdistributienet en wat moet er gebeuren om deze op te lossen?
De onderzoeksmethode die gehanteerd wordt tijdens het onderzoek is de Delft Design Methode. De verschillende fases die gebruikt worden zijn: analyse-, idee-, concept- en materialisatie fase.
Uit onderzoek blijkt dat de LS-netten moeten voldoen aan de zogenaamde ‘5-seconden regel’. Dit houdt in dat aansluitingen met foutspanningen tot 66 Volt voldoen aan de gestelde eisen. Wanneer er foutspanningen boven de limiet van 66 Volt voorkomen, dient de afschakeltijd van de voorliggende zekering te worden bepaald met behulp van de gemeten kortsluitstroom en de smeltkromme van de zekering. Indien de afschakeltijd lager is dan de maximaal toelaatbare afschakeltijd van vijf seconden, voldoet de aansluiting alsnog.
Uit het onderzoek is ook gebleken dat het mogelijk is om de knelpunten te vinden door de impedantie per Mate van Stedelijkheid te verdelen. Het niet stedelijk gebied behoort tot het grootste risicogebied, omdat hier ook de hoogste impedanties per richting aanwezig zijn. Aan de andere kant is er geen direct verband te leggen met de impedantie van de richtingen en de knelpunten. Dit wil dus zeggen dat elke verdachte situatie gesimuleerd zal moeten worden hetgeen veel tijd zal kosten.
De mogelijke verbeteracties voor het netveilig maken van de gevonden knelpunten zijn: het plaatsen van een lagere zekering; het aanbrengen van diepteaardingen; het leggen van een dikkere kabel; het plaatsen van een extra LS-verdeelkast; het plaatsen van een extra distributiestation.
Om terug te komen op de resultaten moet er dus een methode naar boven komen die de knelpunten in kaart kan brengen. Uit de conclusie is gebleken dat de gebruikte methode wel mogelijk is, maar er is geen direct verband tussen de impedantie en de knelpunten. Hierdoor zal elke situatie gesimuleerd moeten worden en als een werknemer dit zelf moet opbouwen in GAIA gaat hier teveel tijd in zitten. Om dit tegen te gaan is het aan te bevelen om een programma van Phase to Phase B.V. te gebruiken. De ontwikkeling van dit programma is acceptabel ten opzichte van de ±600 metingen per jaar. De belangrijkste aspecten die hiervoor gebruikt worden zijn de waarden van de zekeringen, de waarden van de aansluitkabels en de aardingsgegevens. Het is aan te bevelen om hier eerst standaard waarden voor te nemen. De grootste voordelen van deze methode zijn kostenbesparing en nauwkeurigheid van de berekeningen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingEngineering
AfdelingAcademie voor Technologie & Innovatie
PartnersDELTA netwerkgroep
Datum2015-07-07
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk