De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Nutriëntenterugwinning uit huishoudelijk afvalwater op RWZI- en wijkniveau

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Nutriëntenterugwinning uit huishoudelijk afvalwater op RWZI- en wijkniveau

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Terugwinnen van nutriënten uit afvalwater is een belangrijke ontwikkeling om te komen tot een duurzame waterketen. Er zijn verschillende plaatsen in de waterketen denkbaar waar dit mogelijk is: op huisniveau, wijkniveau en deelstromen van de RWZI. In dit onderzoek is er gekeken naar nutriënten terugwinning op wijk- en RWZI-niveau. Op RWZI-niveau is er op schaalgrootte van RWZI Venlo gekeken naar de filtraatstroom van de mechanische slibindikker (288 mg P/l en 49 mg N/l), het digestaat (37 g P/kg ds en 64 g N/kg ds) en het centraat van de eindontwatering (660 mg P/l en 1.565 mg N/l). Op deze RWZI zijn maatregelen getroffen, zoals keuze voor biologische defosfatering, hydrolyse en vergisting van slib die zorgen voor de condities die nodig zijn om nutriëntenterugwinning mogelijk naken. Op wijkniveau is er gekeken naar de situatie met waterbesparende toiletsystemen (in dit geval het vacuümtoiletsysteem met 5,5 liter spoelwater per persoon per dag) met gescheiden stelsel waarbij grijswater elders wordt verwerkt en regenwater is afgekoppeld. Zwart water (186 mg P/l en 1.536 mg N/l) en pure urine uit waterloze urinoirs (580 mg P/l en 6.550 mg N/l) zijn geschikt als “bron” voor nutriëntenterugwinning.
De keuze van de plaats van nutriëntenterugwinning wordt bepaald door de volgende aspecten: rendement, status/ontwikkeling van de techniek, en energie- en chemicaliëngebruik.
Uit het onderzoek zijn de volgende methodes naar voren gekomen: struvietproductie (Airprex en Anphos), magnesiumfosfaatproductie (Crystallactor), ammoniumsulfaatproductie (NutriTec-N en AMFER) en een combinatie van struviet- en ammoniumsulfaatproductie (SaNiPhos). Al deze producten kunnen ingezet worden als meststof.
Op het gebied van rendementen kwam voor de terugwinning van fosfor de Crystallactor het beste uit het onderzoek (95%) en voor de terugwinning van stikstof is dit de AMFER (82%). Op het gebied van energie was voor de terugwinning van fosfor de Anphos de beste techniek en voor de terugwinning van stikstof is dit de NutriTec-N. De toevoeging van chemicaliën bleek bij alle systemen ongeveer hetzelfde te zijn. De techniek met de kleinste retentietijd voor de terugwinning van fosfor was de Crystallactor en voor de terugwinning van stikstof was dit de NutriTec-N.
Voor de terugwinning van fosfor wordt dan ook het Crystallactor systeem aangeraden en voor de terugwinning van stikstof wordt de NutriTec-N aangeraden.
Let wel: deze resultaten zijn op basis van literatuur en inzichten van de leveranciers en zullen nog in een proefopstelling aangetoond moeten worden.
Het antwoord op de vraag waar de nutriënten het beste teruggewonnen kunnen worden is direct aan de bron met pure urine. De pure urine heeft weinig vaste verontreiniging en is zeer geconcentreerd in fosfor en stikstof.
Dit onderzoek wijst uit dat er van de totale N vracht op wijkniveau circa 54 tot 65% teruggewonnen kan worden en op RWZI-niveau circa 10 – 16%.
Van de totale P vracht kan op wijkniveau 41 tot 48% van teruggewonnen worden en op RWZI-niveau ca. 43 tot 55%.
De fosforterugwinning is dus vergelijkbaar, maar de stikstofterugwinning zal vanuit rendementsoogpunt plaatsvinden op wijkniveau.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingWatermanagement/ Aquatische Ecotechnologie
AfdelingDelta Academy
PartnersWaterschapsbedrijf Limburg
Datum2014-07-27
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk