De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Tussen Uitwerkingsplan en Waternood in De Deelen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Tussen Uitwerkingsplan en Waternood in De Deelen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In opdracht van Provincie Fryslân en Tauw is onderzoek gedaan naar de verschillen tussen het Waternood-instrumentarium, binnen de Waternoodsystematiek (STOWA) en het Uitwerkingsplan, binnen de systematiek Staatbosbeheer. Het Instrumentarium wordt gehanteerd door waterbeheerders met als doel het vaststellen van het Gewenste Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR); het Uitwerkingsplan heeft als doel Staatsbosbeheer handvatten te bieden bij het uitwerken van de gestelde natuurdoelen. Indirect wordt met beide hulpmiddelen hetzelfde doel nagestreefd: het behoud en het versterken van natuur aan de hand van de gestelde doelen door de Rijksoverheid. Doordat het Instrumentarium en het Uitwerkingsplan uiteindelijk hetzelfde doel hebben, is de verwachting, dat ook de resultaten overeenkomen.

Om de vergelijking tussen het Uitwerkingsplan en het Instrumentarium concreet te maken, is gekozen voor natuurgebied De Deelen in Friesland. Dit gebied, van bijna 500 ha, is ontstaan door turfwinning en vormt vandaag de dag één van de grootste laagveenmoerassen van Friesland.
Een groot deel van het gebied bestaat uit open water. Er is gekozen voor dit gebied, omdat het: deel uitmaakt van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), valt onder Natura 2000-gebied, in beheer is van Staatsbosbeheer, beschikt over een Uitwerkingsplan en afhankelijk is van grondwater.

Door deze feiten is de juiste informatie beschikbaar om een vergelijking te maken. Op basis van drie punten binnen het Uitwerkingsplan en het Instrumentarium is de vergelijking uitgevoerd. Het eerste punt vormt de huidige situatie, waarbij het gaat om de meest recente gegevens. Als input dienen hier de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand op basis van statistische berekeningen (Iteratio) en op basis van het grondwatermodel MIPWA. Het tweede vergelijkingspunt vormen de sub- (Staatsbosbeheer) en natuurdoeltypen (provincie), die (in)direct zijn vastgesteld door het Ministerie van LNV. Het laatste punt van vergelijking vormen de knelpunten, die in het gebied naar voren komen volgens het Uitwerkingsplan en het Instrumentarium.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingWatermanagement/ Aquatische Ecotechnologie
AfdelingDelta Academy
PartnersTauw B.V.
Datum2008-06-30
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk