De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kraamzorg in 'het buitenland' van Nederland.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Kraamzorg in 'het buitenland' van Nederland.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding en doelstelling van het onderzoek
In opdracht van Pro Geria BabyCare is onderzoek uitgevoerd naar kraamzorg onder Marokkaanse en Turkse (kraam)vrouwen. Er is onderzoek verricht naar de wensen en behoeften van Marokkaanse en Turkse (kraam)vrouwen ten opzichte van kraamzorg woonachtig in de omgeving van Amersfoort en Utrecht. De doelstelling van dit onderzoek luidt dan ook als volgt: ,,Het vergaren van kennis om inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van Marokkaanse en Turkse (kraam)vrouwen, woonachtig in de omgeving van Amersfoort en Utrecht, ten aanzien van kraamzorg."

Methode van onderzoek
Om een antwoord te kunnen formuleren op de centrale vraagstelling:,,Welke wensen en behoeften hebben Marokkaanse en Turkse (kraam)vrouwen woonachtig in de omgeving van Amersfoort en Utrecht, ten aanzien van kraamzorg?" werd een kwantitatief beschrijvend onderzoek uitgevoerd. Door middel van een steekproef zijn de benodigde gegevens verzameld. Deelnemers aan het onderzoek werden geworven door de onderzoeker zelf. Vanaf twee dagen tot ruim vijf maanden na de bevalling nam de onderzoeker een gestructureerde vragenlijst af tijdens een persoonlijk bezoek bij de vrouwen thuis of telefonisch. In de vragenlijst werden vragen gesteld over de bevalling, motivatie om wel of niet kraamzorg te nemen, de rol van mantelzorg, voorlichting, huishouden, toekomst en algemene gegevens.

Resultaten
In totaal hebben zeven vrouwen de gestructureerde vragenlijst ingevuld: zeven Marokkaanse vrouwen, niet één Turkse vrouw heeft de vragenlijst ingevuld. De resultaten van het onderzoek laten zien dat de Marokkaanse vrouwen behoeften hebben aan voorlichting en instructie over de voeding en de verzorging van hun baby.
Vijf Marokkaanse vrouwen hebben behoefte aan voorlichting over de verzorging van henzelf. Alle zeven respondenten hebben behoefte aan huishoudelijke hulp (exclusief koken) en verwachten die ook te krijgen.
Verwacht wordt dat de kraamverzorgster voorlichting geeft over de verzorging van hun kindje en daarbij ook helpt. Ook wordt voorlichting verwacht over de verzorging van de kraamvrouw zelf.
Er is behoefte aan voorlichting over de inhoud van kraamzorg in de moedertaal van de Marokkaanse vrouwen, Berber en/of Arabisch.
Uit de resultaten blijkt dat eerste generatie vrouwen de Nederlandse taal minder goed beheersen. Zij hebben behoefte aan voorlichting over de procedure van aanmelding voor kraamzorg in hun eigen taal, Berber of Arabisch.

Aanbevelingen
De aanbevelingen richten zich op de theorie, praktijk en op verder onderzoek. In de opleiding tot kraamverzorgende moet meer aandacht worden besteed aan de knelpunten die naar voren komen in de zorg voor allochtone gezinnen, zodat de kraamverzorgende de zorg beter kan afstemmen op de wensen en behoeften van de allochtone kraamvrouw.
Verloskundigen en kraamzorgbureaus moeten voorlichtingsmateriaal en instructiemateriaal in de taal van de (kraam)vrouw beschikbaar stellen.
Er moet onderzoek gedaan worden naar de beleving en ervaring van allochtone vrouwen ten opzichte van gezondheidsproblemen die zij doormaken, maar bovenal naar hun motivatie om maatregelen te nemen om de gezondheidsproblemen te doen afnemen en de toegankelijkheid van de zorg te verbeteren, door onder andere de Nederlandse taal te leren.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
Domein Health, Education & Wellbeing
PartnerPro Geria Zorggroep, BabyCare
Datum2008-06-18
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk