De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoeksstudie naar vervanging van de condensaatreinigingsinstallatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Onderzoeksstudie naar vervanging van de condensaatreinigingsinstallatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Naar aanleiding van een onderzoek naar de chemie van het water/stoom circuit in de kolencentrale zijn aanbevelingen voorgedragen voor mogelijke verbeteringen van het water/stoom circuit. Een van de aanbevelingen uit het onderzoek was het upgraden van de condensaatreinigingsinstallatie (CRI).

Uit het onderzoek naar de meest bedrijfseconomische CRI kan geconcludeerd worden dat een ionenwisselaar de beste optie is voor EPZ. Een ionenwisselaar is een betrouwbare en praktijk bewezen techniek met lage energiekosten. Een ionenwisselaar is in staat om de door KEMA opgestelde eis van 0,20 µS/cm voor de kationgeleidbaarheid van het condensaat te realiseren. De huidige condensaat-reinigingsinstallatie voldoet niet aan de gestelde specificaties. De kationgeleidbaarheid komt te snel boven de 0,20 µS/cm na het uit bedrijf nemen van de CRI. Tevens wordt de CRI discontinu in bedrijf genomen en is de besturing ingewikkeld. Dit heeft negatieve gevolgen voor de hoge gewenste bedrijfszekerheid van de CRI. Verder zijn de onderhoudskosten relatief hoog. Het verlagen van de condensaatdruk zal het aantal storingen beperken.

De kationgeleidbaarheid van het condensaat wordt voor circa 50% door opgeloste gassen veroorzaakt met als gevolg het in bedrijf nemen van de CRI. De CRI absorbeert slechts een deel van de opgeloste gassen. De kationgeleidbaarheid van het condensaat afkomstig van de turbinevoedingpomp is lager dan van het hoofdcondensaat. Dit is het gevolg van het toepassen van zoetkoelwater in plaats van condensaat als sperwater voor de vacuümsets van de turbinevoedingpomp condensor. Het condensaat afkomstig van de vacuümsets van de hoofdcondensors verhoogt de kationgeleidbaarheid van het condensaat door opgeloste gassen met 0,06 µS/cm. Het is aan te bevelen om zoetkoelwater in plaats van condensaat als sperwater voor de vacuümsets van de hoofdcondensors toe te passen.

De pieken in de kationgeleidbaarheid bij het afregelen in het geleverde vermogen worden veroorzaakt door meer opgeloste gassen. Het is niet representatief om de CRI in bedrijf te nemen bij laag vermogen. De kationgeleidbaarheid daalt zodra wordt opgeregeld in vermogen. Verder kan uit metingen opgemaakt worden dat in de ontgasser nauwelijks ontgassing van het condensaat plaats vindt. De ontgasser heeft een te klein volume voor het ontgassen van de huidige condensaatflow.

Indien de vacuümsets zoetkoelwater toepassen als sperwater en de nieuwe demi installatie reduceert de hoeveelheid TOC in het demi-water zal de kationgeleidbaarheid van het condensaat vermoedelijk onder de opgestelde eis van 0,20 µS/cm blijven. Het is dan ook aan te bevelen om de huidige installatie te optimaliseren en te voorkomen dat de kationgeleidbaarheid boven de 0,20 µS/cm komt. Door preventief te handelen dient de CRI zelden in bedrijf te worden genomen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingEngineering/ Energie- & Procestechnologie (AOT)
AfdelingDe Ruyter Academie
PartnersN.V. EPZ, Borssele
Datum2010-06-23
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk