De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Internal branding brengt samen

hoe kan internal branding het merk KOW versterken?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Internal branding brengt samen

hoe kan internal branding het merk KOW versterken?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het hoofdonderwerp binnen dit onderzoek is internal branding. Tot nu toe wordt er bij KOW nog niet veel ondernomen op het gebied van branding. Wegens de terugloop in klanten, moet KOW aan de slag met haar merk. Waar beter te beginnen dan bij de eigen medewerkers?
Om dit onderwerp goed in perspectief te brengen, zijn er vragen opgesteld. De hoofdvraag luidt ‘’Hoe kan internal branding het merk KOW versterken?’’.
Om het antwoord te vinden op deze vraag zijn de volgende stappen ondernomen. Allereerst zijn semigestructureerd diepte- interviews gehouden met twee verschillende groepen. Op de locaties werken senior pedagogisch medewerkers, de eerste groep en pedagogisch medewerkers, de tweede groep. Verder zijn er telefonische enquêtes gevoerd onder zowel de SPM’ers als de PM’ers, om te peilen in hoeverre de medewerkers van KOW bekend zijn met de kernwaarden.
Opvallend was dat de PM’ers, slecht bekend zijn met de kernwaarden van de organisatie. Zij grepen in de meeste gevallen meteen naar de pedagogische doelen wanneer er werd gevraagd naar de kernwaarden. De kernwaarden zijn aanzienlijk beter bekend onder de SPM’ers. Uit de interviews bleek dat de respondenten vonden dat er een grote afstand bestaat tussen de locaties en het management. Respondenten benoemden dat er slecht wordt gecommuniceerd en medewerkers op locatie worden minimaal betrokken bij veranderingen en andere zaken binnen de organisatie.
De volgende conclusies zijn naar voren gekomen:
ͫͫInformatievoorziening binnen KOW moet beter. Met name gefocust op de timing en de relevantie.
ͫͫMeer en intensiever contact tussen het management en haar medewerkers. Ook leidinggevenden als unitmanagers moeten zich zelf vaker en frequenter laten zien. Dit om de drempel tussen de medewerkers en het management weg te nemen.
ͫͫMeer transparantie en meer terugkoppeling (tweerichtingscommuni catie) dit kan onbegrip en weerstand wegnemen in tijden van vele veranderingen.
ͫͫKOW moet haar medewerkers meer aansturen in het ambassadeur schap. Zodat de medewerkers de slag van ‘’gewoon’’ medewerker naar ambassadeur makkelijker en beter kunnen maken.
ͫͫMedewerkers hebben het gevoel dat beleidsmakers geen idee hebben van wat er speelt op de werkvloer.
ͫͫEr moet een nieuwe balans komen tus- sen zakelijkheid aan de ene kant en betrokkenheid aan de andere kant.
ͫͫDe kernwaarden actief onder het bewustzi- jn van de medewerkers brengen. Pedagogisch medewerkers kunnen de kernwaarden nauwelijks opnoemen, laat staan naleven. Senior pedagogisch medewerkers zijn beter bekend met de kern waarden. Hierin missen de pedagogisch medewerkers sturing.
De volgende aanbevelingen zijn naar voren gekomen:
ͫͫKOW moet een intern debat organiseren om de kernwaarden te bespreken. Medewerkers uit alle lagen zijn hierbij aanwezig.
ͫͫKOW moet na dit debat, een presentatie organiseren waarin aandacht wordt besteed aan de kernwaarden. Alle medewerkers zijn hierbij aan- wezig.
ͫͫKOW moet creatieve workshops organiseren waarin aandacht wordt besteed aan de kernwaarden. Verzamel unieke verhalen van medewerkers, voor de corporate storytelling.
ͫͫKOW moet de SPM’ers inschakelen als rolmodel met focus op het uitdragen van de kernwaarden.
ͫͫKOW moet actief aan de slag met de afstand die nu leeft van de locaties naar het management en naar de beleidsmakers.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingCommunicatie
InstituutAcademie voor Economie & Management
Datum2014-07-07
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk