De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Jongerenparticipatie, praktijkgericht onderzoek naar jongerenparticipatie in de gemeente Reimerswaal

Rechten:

Jongerenparticipatie, praktijkgericht onderzoek naar jongerenparticipatie in de gemeente Reimerswaal

Rechten:

Samenvatting

Met de transitie van de zorg voor jeugd zal er meer verwacht worden van gemeentes. In Reimerswaal is duidelijk dat jongerenparticipatie iets is waar de gemeente meer aandacht aan wil besteden, daarom is ‘jongerenparticipatie’ het centrale onderwerp van dit onderzoek. Het doel van dit onderzoek is in kaart brengen wat de behoeften, wensen, mogelijkheden en verwachtingen van jongeren zijn op het gebied van participatie, zodat jongerenparticipatie op een juiste manier kan worden ingezet om de eigen kracht van jongeren te bevorderen.

Jongeren zien vooral het doen of meedoen van activiteiten, het geven van je mening en helpen als vormen van jongerenparticipatie. Hierbij worden alle elementen volgens de literatuur, te weten deelnemen, verantwoordelijkheid, betrokkenheid, actief zijn, inspraak en invloed expliciet of met voorbeelden ook door de jongeren zelf genoemd. Jongeren hebben vrijwel allemaal wel ervaring met diverse vormen van jongerenparticipatie. Zowel als deelnemer als als organisator, leiding of vrijwilliger hebben de meeste jongeren ervaring met verschillende activiteiten. Ook vinden zij dat ze wel inspraak en invloed hebben. Vooral middels sportieve activiteiten hebben jongeren ervaring met jongerenparticipatie. Jongeren hebben vooral behoefte aan activiteiten op het gebied van jongerenparticipatie die niet teveel tijd kosten. Jongeren zijn tevreden over de huidige hoeveelheid jongerenparticipatie. Enkelen geven aan wel iets meer te willen, geen van hen wil minder doen. Jongeren zijn over vrijwel alle middelen en methodes tot jongerenparticipatie overwegend positief. Vooral incidentele activiteiten worden hoog gewaardeerd, hoewel ook structurele activiteiten als positief worden gezien. Verder komt diverse keren terug dat activiteiten om als deelnemer aan mee te doen ook belangrijk zijn. Jongeren verwachten vooral dat activiteiten leuk zijn, zowel als deelnemer als wanneer ze helpen of organiseren. Jongeren verwachten daarnaast dat ze hun mening kunnen uiten en dat hier vervolgens ook wat mee gedaan wordt. Verder verwachten jongeren dat activiteiten en de informatie hierover toegankelijk moeten zijn. Met de transitie van de zorg voor jeugd in gedachte, maakt wat jongeren wensen op het gebied van hulpverlening ook deel uit van dit onderzoek. Conclusie is dat jongeren voor lichte problemen ook het liefst lichte hulp te krijgen en voor zwaardere problemen meer professionele zwaardere hulp. Een vast aanspreekpunt is een andere genoemde behoefte op het gebied van hulpverlening.

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: Op welke manier kunnen jongeren in Reimerswaal gestimuleerd worden tot jongerenparticipatie? Jongeren ondernemen op dit moment al diverse activiteiten op het gebied van jongerenparticipatie. Om jongeren meer te stimuleren wensen zij meer incidentele activiteiten en activiteiten die ook leuk zijn. Daarnaast willen ze dat er naar hun mening geluisterd wordt en dat er ook wat mee gedaan wordt. Toegankelijkheid van activiteiten en informatie en promotie hieromheen blijven aandachtspunten.

Een eerste aanbeveling is om vooral te focussen op incidentele vormen van participatie. De tweede aanbeveling is om diverse activiteiten te blijven aanbieden. Een derde aanbeveling is: maak activiteiten en informatie zo toegankelijk mogelijk voor jongeren. Een vierde en laatste aanbeveling is om hulpverlening op maat te bieden, niet te licht en niet te zwaar.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSocial Work
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
Domein Health, Education & Wellbeing
AfstudeerorganisatieGemeente Reimerswaal
Datum2014-06-25
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk