De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Licht verstandelijk beperkte jongeren en blowen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Licht verstandelijk beperkte jongeren en blowen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Drugsgebruik komt veel voor onder licht verstandelijk beperkte jongeren. Dit komt doordat deze jongeren erg beïnvloedbaar zijn en doordat hun cognitieve, sociale en emotionele vermogen niet geheel ontwikkeld is, ziet deze doelgroep de gevolgen van drugsgebruik niet. Deze doelgroep heeft daarom ook een grotere kans om een verslaving te ontwikkelen. Dit is niet alleen slecht voor de gezondheid van de jongeren, maar het staat de behandeling vaak in de weg.

Op de behandelgroep De Radar van stichting Juvent is dit een relevant probleem. Hierdoor is inzicht in de oorzaken en een analyse van mogelijke oplossingen om drugsgebruik te verminderen belangrijk. Dit kwalitatieve onderzoek hoopt hieraan een bijdrage te leveren. Er zijn semigestructureerde interviews afgenomen bij zes pedagogisch medewerkers en zes jongeren die een licht verstandelijke beperking hebben die werkzaam zijn en verblijven op behandelgroep De Radar. De interviews zijn uitgeschreven tot een transcript. Uit de transcripten zijn labels en kernlabels gemaakt.

De pedagogisch medewerkers gaan het gesprek aan met de jongeren wanneer deze onder invloed van wiet terug op de groep komen. Dit gesprek vindt niet meteen plaats, maar wanneer de jongere weer nuchter is. De pedagogisch medewerkers wijzen de jongeren op de gevolgen van drugsgebruik en gaan het gesprek aan over waarom de jongere geblowd heeft. Op deze manier kunnen de pedagogisch medewerkers en jongeren samen kijken naar een alternatieve oplossing.

Het is niet toegestaan om op de groep drugs te hebben of om op de groep of in de tuin drugs te gebruiken. Als pedagogisch medewerkers dit zien, wordt de drugs en de drugsattributen afgepakt. De jongeren krijgen over het algemeen geen straf.

De pedagogisch medewerkers zijn onvoldoende in staat het drugsgebruik echt aan te pakken. Ze zijn onvoldoende op de hoogte van het drugsbeleid van Juvent en weten niet wat zij nog meer kunnen doen om het drugsgebruik op de groep te verminderen. Hierdoor wordt er niet altijd consequent opgetreden.

Als pedagogisch medewerkers meer deskundigheidsbevordering krijgen vanuit de instelling, zodat zij meer kennis hebben op het gebied van middelengebruik, zou deze situatie kunnen verbeteren. De jongeren zouden ook meer voorlichting kunnen krijgen, deze voorlichting kan gegeven worden door de pedagogisch medewerkers zelf of door een instelling die gespecialiseerd is in verslavingszorg. Ook het sociale netwerk zou meer betrokken kunnen worden bij het drugsgebruik. Ook zouden de pedagogisch medewerkers meer gebruik kunnen maken van het samenwerkingsverband met verslavingszorg. Door een heldere aanpak kunnen de pedagogisch medewerkers consequenter handelen, en kan drugsgebruik op de groep De Radar verminderd worden.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSocial Work
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
Domein Sociaal
PartnersJuvent
Datum2015-06-24
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk