De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De meest betrouwbare methode om 'blinde vlekken' in een watersysteemanalyse zichtbaar te maken

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De meest betrouwbare methode om 'blinde vlekken' in een watersysteemanalyse zichtbaar te maken

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het rioolsysteem en het oppervlaktewater staan tijdens hevige neerslag met elkaar in
verbinding doordat overstorten afvalwater lozen op een watergang. Er is sprake van
interactie wanneer de afvoer van het rioolstelsel wordt belemmerd door het
oppervlaktewater. Bij een onvolkomen overlaat (overstortend water zonder hindering
door het oppervlaktewater) is er geen sprake van interactie. Wateroverlastproblemen
ontstaan vaak doordat gemeentes het stukje oppervlaktewater niet meenemen bij het
toetsen van het hydraulisch functioneren van het rioolstelsel. Aan de andere kant
kunnen waterschappen er geen rekening mee houden dat afvoer van water uit het
rioolstelsel belemmerd wordt door het oppervlaktewatersysteem. Royal Haskoning wordt
gevraagd om de oorzaak van de wateroverlast op te sporen. Echter is het nu onduidelijk
uit de rekenmodellen op te maken of de wateroverlast wordt veroorzaakt door de
piekbelasting vanuit het riool of door de beperkte afvoercapaciteit van het
oppervlaktewater. Dit stukje niemandsland wordt aangeduid als een 'blinde vlek', bij het
toetsen van watersystemen.
Het stappenplan beschrijft de route die leidt tot de oplossing van het
wateroverlastvraagstuk, inclusief het toepassen van rekenprogramma's. De
rekenmodellen worden gebruikt voor het toetsen van de oplossing(en).
Om de oorzaak van het wateroverlastprobleem op te lossen moet een quickscan
worden uitgevoerd. Tijdens een quickscan wordt zoveel mogelijk informatie achterhaald
over het watersysteem en de wateroverlast. Een veldbezoek helpt om in sommige
gevallen knelpunten te ontdekken. De locatie van deze knelpunten bepalen of de
afvoercapaciteit in het rioolstelsel of in het oppervlaktewatersysteem onvoldoende is.
Een quickscan zorgt er voor dat 'blinde vlekken' worden opgelost. Met een geschikt
rekenmodel kunnen vervolgens maatregelen worden ingevoerd en worden ze getoetst
op het oplossen van de wateroverlast. Het uitvoeren van de geschikte maatregelen lost
het wateroverlastprobleem op.
Het rekenprogramma Infoworks ICM komt even goed als Infoworks CS naar voren op
het gebied van bruikbaarheid voor een watersysteemanalyse. Een praktijkvoorbeeld
waarbij wateroverlast is opgetreden en interactie plaatsvindt, is toegepast om
rekenprogramma's te onderzoeken op betrouwbaarheid. Het rekenprogramma
Infoworks CS met een gedeelte oppervlaktewater geeft even betrouwbare resultaten
dan Infoworks ICM .
Het programma Infoworks ICM is op een aantal aspecten (snelheid, kosten en
gebruiksvriendelijk) vergeleken met Sobek en Infoworks CS en het advies is om dit
programma niet toe te passen voor watersysteemanalyses. Infoworks CS is geschikt
bevonden om te blijven gebruiken om watersysteemanalyses in een rekenprogramma
uit te voeren waarbij er interactie is tussen het rioolsysteem en het
oppervlaktewatersysteem.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingWatermanagement/ Aquatische Ecotechnologie
AfdelingDelta Academy
PartnersRoyal Haskoning, Goes
Datum2011-06-29
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk